Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 376424
  • Egyedi látogatók: 75161
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

45. Egyháztörténet - Előszó

Victor István

BESZÉLGESSÜNK
ISTEN NAGY TETTEIRŐL

Hézagpótló mű - mert nincs gimnazisták számára írott korszerű egyháztörténet. Tisztesség mindenkinek, aki szakértő módon ír az Úr régi tetteiről. Tisztesség a diákoknak, akik igyekeznek a rájuk rótt feladatoknak megfelelni. Szeretném a kettőt összetalálkoztatni, hogy a sok tudós író által összegyűjtött anyagmennyiségből annyit tárjak a XI. osztályosok elé, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz a nyomozáshoz, ami kideríti: hogy maradt fenn 2000 éven át az az Evangélium, ami az üdvösség útját feltárja előttünk.

Hálás köszönetem Zsilinszky Mihálytól a Református Köznevelési és Közoktatási Intézetig mindenkinek, akiknek műveit (gátlástalanul) felhasználtam. Külön hálás köszönetem dr. Dienes Dénes professzornak, aki volt szíves átolvasni, és tanácsaival támogatni a munkát.