Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371913
  • Egyedi látogatók: 73825
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

27. A mennyország kulcsai (ÉK 444. ének)

Jézus beszélt a mennyország kulcsairól. Ezek nyitják és zárják a mennyországot. Ezek a kulcsok az igehirdetés és az egyházi fegyelem. Az igehirdetés: a hívőknek hirdettetik, hogy bűneik bocsánatot nyernek, ha az evangélium ígéreteit igaz hittel elfogadják. A hitetleneknek és azoknak, akik nem térnek meg, Isten haragja hirdettetik. Ezért szükséges és komoly dolog az igehirdetés.
Az egyházi fegyelem: Pál az lKor 12,12-27-ben a gyülekezetei testhez hasonlítja. A gyülekezet tagjai olyanok, mint az igazi test tagjai. Krisztus a fej. Figyeljünk csak erre a képre. Ha például a hüvelykujj beteg, meg kell gyógyíttatni; ha gyógyíthatatlan beteg, akkor le kell amputálni, másként az egész kéz, sőt az egész test megbetegszik. így van az egyházfegyelemmel is: így kell a gyülekezet egészségét megőrizni, hogy folt vagy ránc nélkül állhasson az ő feje, Krisztus előtt (Ef 5,27). Ha ez a fegyelem hiányzik, az egyház beteg.

Bibliatanulmány: Mt 18,15-22
Mi történjék, ha a gyülekezet egy tagja vétkezik? Jézus példát ad „az egyházi fegyelem” gyakorlására. A cél nem az elbukott testvért eltaszítani, hanem, amennyiben lehetséges, szeretettel visszavinni és így megtartani.

1. Ki a 15. versben említett atyafi?
2. Jézus a 15-17 versekben három dolgot említ, melyet meg kell tenni, ha egy atyafi kitart a bűn mellett. Mik ezek?
3. Mit kell értenünk a 17. versben a gyülekezet alatt?
4. Mit jelent: tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt? (17. v.)
5. Mit jelentenek a 18. versben ismételten előforduló oldani és kötni szavak?
6. A 20. verset érthetjük az istentiszteletre is? Ha igen, akkor hogyan?
7. Miért mondja Péter, hogy „hétszer is”? (21. v.) És miért mondja Jézus, hogy hetvenszer hétszer is?

Kérdések

1. Miért fontos az igehirdetés?
2. Mi az igehirdetés?
3. Említs példákat az „egyházi fegyelemre” az Ószövetségben és az Újszövetségben.
4. Mi az egyházi fegyelem célja?

Imádság

A mennyország kulcsai

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!

„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó
Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek;
és nem a magatokéi vagytok?“
(1 Kor 6,19)