Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 376419
  • Egyedi látogatók: 75161
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

38. Kilencedik parancsolat: Ne tégy hamis tanúbizonyságot! (KAÉ 602. é.)

A kilencedik parancsolat háttere az izráeli bíráskodás. Ott ugyanis nagy fontosságot tulajdonítottak a valaki mellett vagy ellen való
tanúskodásnak. Hamis tanúvallomás valaki halálát okozhatta. Gondoljunk csak Nábót történetére (1 Királyok 21) és a Jézus elleni hamis tanúkra (Máté 26,61-66.) Isten a kilencedik parancsolatban megtiltja, hogy szavainkkal felebarátunknak kárt okozzunk. Ez lehet a hazugságnak és csalásnak mindenféle formája, valaki szavainak elferdítése, megrágalmazása vagy könnyelmű elítélése. Gondolhatunk a nem pontos hírekre az újságokban, rádióban és tévében is. Isten IGAZ, és azt kívánja tőlünk, hogy szeressük azigazságot, és gyűlöljünk minden hazugságot. Egy olyan világban, melyben a „hazugság atyja”, mint ordító oroszlán jár szerte, Isten ezzel a kilencedik parancsolattal korlátot állít ennek hazugsághadjárata elé.

Bibliatanulmány: Jak 3,1-10
Jakab Leírja a nyelv hatalmát. A nyelv kicsiny tag, de nagy dolgokat cselekszik. Jakab arra buzdít bennünket, hogy zabolázzuk meg a nyelvünket.

1. Miért lesz súlyosabb az ítéletünk, ha „tanítók” leszünk? (1. v.)
2. Milyen három képet használ Jakab a nyelvvel kapcsolatban a 3-6. versben?
3. Miért írja Jakab, hogy a nyelv a gonoszság összessége? (6. v.)
4. Jakab szerint mi a különbség a nyelv és mindenféle vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat között? (7-8. v.)
5. Mi a méreg? (8. v.)
6. Hogy dicsérheted Istent nyelveddel? (9. v.) Hogyan átkoznak az emberek? (9. v.)

Kérdések

1. Mi a szükséghazugság? Előfordul-e az a Bibliában is? Ha igen, hol? (Józsué 2,1-6).
2. Mindig igazat kell mondanunk?
3. Meg kell-e (mindig) az igazat mondanunk egy gyógyíthatatlan betegnek?
4. Hogy gondolkodsz a „fél igazságok” -ról?
5. Vannak-e hazugságok az újságban?
6. A kilencedik parancsolat a kereskedelemre is vonatkozik?
7. Mit nevez János a legnagyobb hazugságnak? (1 János 2,22) Előfordul az a hazugság most is?
8. Hogy tudod felebarátod jó hírét szavaiddal elősegíteni?

Heidelbergi Káté

112. Mit akar Isten a kilencedik parancsolatban?
Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, szavát ki ne forgassam, ne rágalmazzam, hitelét ne rontsam, meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem. Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom, kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit. A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam, felebarátom tisztességét és jó hírnevét pedig tőlem telhetően megoltalmazzam és előmozdítsam.
Péld 19,5, 9. 21,28; Zsolt 15,3; Róm 1,29-30; Mt 7,1-2; Lk 6,37; Jn 8,44; Péld 12,22. 13,5;
1 Kor 13,6; Ef 4,25; 1 Pt 4,8
 

Imádság

Ne tégy hamis tanúbizonyságot!

Látod, Uram, mennyit panaszkodunk!
Szidjuk önmagunkat, szidjuk a másik embert.
Bosszankodunk, méltatlankodunk, elégedetlenkedünk.

Pedig hányszor könyörültél már rajtunk!
Hányszor bebizonyítottad már kegyelmedet!
Hányszor mentettél már meg bennünket,
- legtöbbször önmagunktól...

Add, hogy tudjunk emlékezni csodáidra,
amelyekkel csendben végigkísérted eddigi életünket!
Add, hogy meg tudjuk köszönni,
hogy ahová nélküled jutottunk,
Te még ott sem hagytál magunkra minket!

Ámen

 

„Hanem legyen a ti beszédetek:
Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon,
a gonosztól vagyon.”
(Mt 5,37)