Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371761
  • Egyedi látogatók: 73816
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

35. Hatodik parancsolat: az élet tisztelete (ÉK 395. ének)

A hatodik parancsolat, egyszerűnek látszik, de mély háttere van és magába foglalja az élet sok területét. Isten ebben a parancsolatban megparancsolja, hogy tiszteljük az emberi életet, melyet ő teremtett. Isten nemcsak minden gyilkosságot megtilt, hanem annak még a gyökerét is el akarja távolítani, például a haragot és közönyösséget embertársainkkal szemben. A hatodik parancsolat azt is tiltja, hogy öngyilkosok legyünk, vagy magunkat szándékosan veszélybe sodorjuk. Isten a felsőbbségre bízta azt a feladatot, hogy őrködjék alattvalói élete fölött, és azokat, akik ezt a parancsolatot megszegik, megbüntesse. Ezt a parancsot csak az által a szeretet által lehet betölteni, melyről Pál az lKorinthus 13-ban énekel.

PARANCS:
Máté 7,12: „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedj étek azokkal”.

A SZERETET ÉNEKE: 1Korinthus 13
- 4. v.: hosszútűrő, kegyes, nem kérkedik, nem irigykedik, nem fuvalkodik fel
- 5. v.: nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt
- 7. v.: mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr
- 1Korinthus 13,13: Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
- 1Kor 14,1: Kövessétek a szeretetet.

Bibliatanulmány: Mt 5,21-22, 43-45
Jézus ezeket a szavakat a Hegyi beszédben mondta. Rámutat, hogy Isten törvényének sokkal mélyebb a tartalma, mint ahogy azt az emberek gondolják.

1. Kik a régiek? (21. v.)
2. Mit jelent az, hogy „méltó az ítéletre”? (21. v.)
3. Mi az a három dolog, ami Jézus szerint ugyanúgy a „ne ölj” tiltáshoz tartozik, mint a gyilkosság? (22. v.) Miért?
4. Ki mondta azt, ami a 43. versben van? Bibliagondolat ez?
5. Mi az a három dolog, melyet a 44. versben Jézus az ellenség szeretéséró'l mond?
6. Jézus a mennyei Atyát veszi példának, aki ellenségeit is szereti (45. v.) Honnan látjuk, hogy a mennyei Atya szereti ellenségeit?

Kérdések

1. Ki volt az első gyilkos?
2. Kiről mondja Jézus: „emberölő volt kezdettől fogva”? (Jn 8,44)
3. Vonatkozik a hatodik parancsolat a másokkal való érintkezésünkre? Ha igen, hogyan?
4. Sorolj fel néhány példát a Bibliából az öngyilkosságra. Az öngyilkosság mindig gyilkosságnak számít?
5. Miért olyan veszélyes a kábítószerezés?
6. Ha valaki szerencsétlenséget okoz, megsérti ezt a parancsolatot?
7. Mit mond az 1 Móz 9,6 a halálbüntetésről?
8. Említs bibliai példákat a halálbüntetésre!
9. Hogy látod az irgalmas samaritáns példázatában (Lk 1 1,25-37) a gyűlölet és a szeretet? Mi a rosszabb, amit az útonállók tettek, vagy amit a pap és a lévita?
10. Mik a bosszúzsoltárok: Sorolj fel néhányat!
11. Szabad-e gyógyíthatatlan beteget idő előtt megszabadítani a szenvedéseitől?
12. Hogy sodorhatod életedet veszélybe?
13. Mikor elfogadható, és mikor nem a keresztyén emberszámára a háború?
14. Mi a feladata a felsőségnek az emberi élettel kapcsolatban?
15. Vonatkozik ez a parancsolat az állatok megölésére is?

Heidelbergi Káté

105. Mit akar Isten a hatodik parancsolatban?
Azt, hogy felebarátomat sem gondolatban, sem szóval, sem viselkedésemmel, még kevésbé tettlegesen, sem személyesen, sem közvetve meg ne sértsem, ne gyűlöljem, ne bántsam, és meg ne öljem. Ellenkezőleg: oltsak ki magamból minden bosszúvágyat, magamban se tegyek kárt, és magamat könnyelműen veszedelembe ne sodorjam. A közhatalom kezében azért van fegyver, hogy az emberölést megelőzze.
Mt 5,21-22. 26,52; 1Móz 9,6; Ef 4,26; Róm 12,19; Mt 5,25. 18,35; Róm 13,14; Kol 2,23;
Sírák 3,27; Mt 4,7; 1 Móz 9,6; 2Móz 21,14; Mt 26,52; Róm 13,4

Imádság

Az élet tisztelete

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg
saját imádságod!

„Ne győzettessél meg a gonosztól,
hanem a gonoszt jóval győzd meg.”
(Róm 12,21)