Címlap

Bibliaismeret


Háló a hálón

 

Jézus mondja: „Evezz a mélyre,

és vessétek ki hálóitokat fogásra!”

Lk 5,4

 

        Bizonyára nem mondok újat, amikor a Bibliáról, mint a biblosz (Büblosz város nevéből származik) többeséről teszek említést. Mondhatnánk, bibliaismereti közhely. Ám nem is hoznám szóba, ha nem bírna némi jelentéstöbblettel. A Biblia tehát egyfelől könyveket jelent, amelyből az következik, hogy Gyűjtemény, mégpedig az isteni kinyilatkoztatás gyűjteménye, így amikor kézbe vesszük, egy könyvtárt veszünk a kezünkbe, még akkor is, ha számszerűen csupán hatvanhat könyvről van szó. Fölmerül a kérdés: Nem kevés ez egy Ráday Gyűjteményhez vagy egy Sárospataki Könyvtárhoz képest? Bizony nem, hiszen isteni gazdagsága minden könyvtárállományt fölülmúl. Másfelől mégis egy könyv, egyetlen könyvvé áll össze, mivel korokat, évezredeket átfogó egységes műről van szó. Irodalmiságában polifon ugyan, de megszólító üzenetében, hírében mégis homofon, azaz összecsengő, mert a leírók ugyanazon Lélektől voltak ihletettek.

         Ha a tartalmi fölosztást nézzük, akkor törvényről, tanításról és szent jövőbelátásról beszélünk. Persze, mondhatjuk, ez is csak közhely. Ám ha kívülről a Lélek vezetésével elindulunk a középpont felé, érezzük, sokkal többről van szó, hiszen ez egy magánlevél. A Szeretet-Isten legbensőségesebb magánlevele az egy emberhez, aki ráadásul bűnös, s akihez mindennek ellenére Golgota-halálosan ragaszkodik. De vajon olvassuk-e e hol terjedelmesebb, hol rövidebb mennyei e-mailt? Rákattintunk-e naponta, s eltöltünk-e legalább annyi időt, mint ismerőseink leveleinél? Kell-e nekünk ez a levélgyűjtemény, ez a könyvtár, ez az igazi lelki adatbázis?

         Korunk meghatározásakor – egyebek közt – információs társadalomról beszélünk. Éppen ezért óriási föladat és kihívás ebben az információs robbanásban, ebben az egyre táguló információs halmazban jelen lenni, mégpedig megszólítóan, jól artikuláltan: érthetően és egyértelműen. Nagy kérdés tehát, hogy tudunk-e legalább olyan hatásfokkal operálni, amilyen hatásfokkal a maguk korában reformátor elődeink? A léc magasra van téve. Ám aki a Bibliát, e csodát létrehozta és megőrizte, sőt bennünk naponta kinyilatkoztatássá teszi, ma is meg tudja cselekedni azt, amit eleinken keresztül tett. Honlapunk tehát – Isten segítségét várva – arra vállalkozik, hogy eljuttassa a Biblia üzenetét a lehető legkorszerűbb eszköz segítségével. Ehhez az üzenetátadáshoz kíván segítséget nyújtani az itt olvasható bibliai bevezetésekkel, tanulmányokkal.

         Isten áldja meg e honlap készítőit és látogatóit, hogy a megszerzett ismeret hozzájárulhasson ahhoz, hogy a könyvek Könyve, ez a velünk utazó és költöző Könyvtár – kilépve a történetírás és az irodalom kereteiből – a legszemélyesebb magánlevéllé váljon!

Apostagi Zoltán