Címlap

Református életgyakorlat

Hitvalló református kegyesség gyakorlata, amit szeretnénk, ha minden református közösség komolyan venné!

—Keresztyén életgyakorlat

„ református kegyességi életgyakorlatok” – javítják, formálják-e a kapcsolataimat?
(Istennel - a gyülekezettel - családunkkal - munkatársainkkal- környezetünkkel )

Ezek a következők:


I. Személyes hit
II. Napi csendesség
III. Imaélet, SZEMÉLYES, CSALÁDBAN
IV. Vasárnap megszentelése (sákramentumok)
V. Bizonyságtétel
VI. Sáfárság
VII. Diakónia, szolgálat  ( Kiegészítenék-e a testvérek még a 7 pontot???)


A jelen sorozat tanításáról 5 jellemző mondható el:

  • —Személyességre törekszik
  • Párbeszédre épül, amelyben a másik ember véleménye is formálja a saját látásomat.
  • Kiscsoportos keretekben őszinte, a csoport minden tagját meghallgató beszélgetésben, gyakorlati kérdéseket boncolgat, ezért időigényes.
  • A kiscsoportos beszélgetés egy rövid, lelket érintő kérdéssel kezdődik, ahol mindenkit megkérdezünk: mi életed problémája, amiért szeretnéd, hogy imádkozzunk?
  • A csoportvezetést nem teológusok, lelkészek végzik, hanem felkészült gyülekezeti tagok, presbiterek, akik a felkészülés során találkoznak.
  • Teljes biblikusságra törekszik, így felekezeteken túlmutató hatása is lehet

 

A témákat részletező, teljes diasor a csatolt fájlban található.

CsatolmányMéret
Hitvallo_reformatus_kegyesseg_gyakorlata.pdf1.22 MB