Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369023
  • Egyedi látogatók: 72848
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

30. Első parancsolat: Isten tisztelete (ÉK 81. ének)

Az első parancsolat megtilt minden bálványimádást, és azt mondja, hogy egyedül csak Istent szolgáljuk. Az Izráel körüli népeknek sok bálványuk volt: Baál, Astarte, Dágon stb. Izráel mindig kísértésbe jutott, hogy elforduljon az Úrtól és a bálványokat szolgálja. A bálvány az, ami teljesen uralkodik rajtunk, vagy valaki, akiben bízunk Isten mellett vagy helyett. Hogy milyen szigorúan veszi Isten ezt a parancsot, mutatják azok a súlyos büntetések, melyekkel Isten a népet a bálványimádás miatt büntette. Másrészt azt is látjuk, milyen áldott volt a nép, ha csak az Urat szolgálta.

Bibliatanulmány: Zsoltár 115,1 -11
A zsoltáríró leírja az Izráel Istene és a pogányok bálványai közti különbséget. A bálványok értéktelenek. Az ember csak Istenben bízhat.

1. Olvasd el a 2. verset. Miért mondhatták azt a pogányok? Ma is gúnyolhatnak: hol van Istened? Említs példákat!
2. Mit akar a költő a 3. verssel mondani?
3. A költő azt mondja, hogy a bálvány emberi kezek munkája (4. v.). Mire céloz ezzel?
4. Az 5-8 versekben a költő gúnyosan beszél a bálványokról. Hogyan? Említs egy prófétát, aki szintén azt tette (1 Kir 18)
5. Mit jelent, hogy az Úr segítség és pajzs? (9-11. v.)
6. Mi az Áron háza? (10. v.)
7. Mi az, hogy az Urat félni? (11. v.)

Kérdések

1. Mi a bálvány? Miért rossz, ha valakinek bálványa van?
2. A Heidelbergi Káté többek közt bálványnak nevezi a varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását is. Vannak még ilyen bálványok?
3. Kohlbrugge (1803-1875) az mondja: Az ember általában bálványt csinál magának a pénzből, vagyonból, dicsőségből, szépségből, férjéből, feleségéből, gyermekeiből, családjából, hatalmas és tekintélyes emberekből, házból, háza berendezéséből, testéből, ételből, italból, stb. Lehet-e ezt mind bálványnak nevezni? Mikor bálvány az
és mikor nem?
4. Mi korunk legnagyobb bálványa?

Heidelbergi Káté

95. Mi a bálványimádás?
Az, amikor az ember az egy igaz Isten helyett vagy mellett - jóllehet ő igéjében kijelentette magát - valami mást képzel vagy tart istennek és bizalmát abba veti.
Ef 5,5; 1 Krón 16,26; Fii 3,19; Gál 4,8; Ef 2,12; Un 2,23; 2Jn 9; Jn 5,23

Imádság

Isten tisztelete

A Tiéd, Uram!
Uram,
elvek és áramlatok,
akaratok és indulatok
bárhová is sodornák,
de add, hogy én mindig
higgyem, tudjam: a Tiéd az ország!

Uram,
látod, hallod,
de sokan mondják,
hogy így akarom,
meg úgy akarom,
de add, hogy én mindig
higgyem, tudjam:
a Tiéd a hatalom!

Uram,
hát add, hogy levessük
végre mind
kivagyiságunk kínzó görcsét,
s népedként,
egy népként imádkozzuk:
a Tied, Uram,
a Tiéd a dicsőség!

Ámen

„Felelvén pedig Jézus, monda néki:
Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat,
a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.”
(Lk 4,8)