Üdvözöljük a honlapon!

Kedves presbiter és gyülekezeti munkás testvérek, barátaink, szeretettel köszöntünk Benneteket a presbiterképzési honlapunkon!

A Magyar Református Presbiteri Szövetség célja elsőrenden, hogy segítsen a presbiterek hitre jutásában.  Majd a megtért, Jézust Urának valló és követő testvér tanítása, képzése, gyülekezetbe vezetése a következő lépés..  Abban is segíteni szeretnénk, hogy a gyülekezetben megtalálja minden presbiter a helyét A kegyelmi ajándéka szerint a Krisztustest tagja lehessen és örömmel, boldogan szolgálja az ő Urát és szeresse a testvéreit.

A magyar szó azért szerepel címünkben, mert a református ember különösen kötődik hazájához, nyelvéhez és közéleti felelősséget is érez. Így állandó imádságunk, hogy minden magyar gyermek alanyi jogon hallhasson az Úr Jézusról órarendbe iktatott hittanórán...

Ezekhez a feladatokhoz  ad segítséget a PRESBITER újság, a PRESBITERI FÜZETEK, amelyek most a honlapra kerültek. Ezekre a médiákra támaszkodva szervezzük, tanácsoljuk a kisköri, megyei, kerületi, országos, kárpátmedencei konferenciákat és közkinccsé tesszük a konferencia beszámolókat.Továbbá elősegítjük a kárpátmedencei egyháztestek között a jó gyülekezetépítési gyakorlatok átvételét.

A honlap célja, hogy a konferenciák előadásaihoz bárki számára letölthető anyag legyen. Bármilyen témában hamar tudjon tájékozódni és az eddigi gyakorlatnál könnyebben tudja felépíteni pl. egy  egyházmegye az éves képzési programját. Természetesen a honlap egyéni tanulást is lehetővé tesz. Felújíthatjuk bibliaismeretünket, káté tanulmányainkat és ezenkívül a presbiterek számára fontos gyakorlati ismereteket is adunk.

Fontosak a missziói kérdések. A családdal, fiatalokkal, az idősekkel való törődés, ami a látogatás gyakorlatában ölt testet. Erről is bőven olvashatnak a testvérek.

A honlapot állandóan fejlesztjük és megköszönjük a testvérek visszajelzéseit, javaslatait a Judak [dot] Endre [at] gek [dot] szie [dot] hu és a szovetseg [at] presbiter [dot] hu e-mail címeken.

Szeretettel a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöksége

17. Országos Presbiteri konferencia

A 17. Országos Presbiteri konferencia videoanyagaival bővült a Presbiteri konferenciák menüpont honlapunkon. A konferencián rögzített előadások elérhetőek a Presbiteri konferenciák menüpontban a főmenüben, valamint az alábbi linkre kattintva is: 17. Országos Presbiteri konferencia

ERKÖLCSTAN vagy inkább HITTAN?

Melyikre írassam vagy átírassam a gyermekem?

Szeretettel köszöntünk benneteket, akik már döntöttünk egy fontos kérdésben, hogy hit- és erkölcstanra vagy erkölcstanra járjon a gyermekünk. Akiknél nem egyértelmű a választás, hogy erkölcstanra vagy inkább hittanra írassam a fiam/lányom, azokhoz szeretnénk felebaráti módon szólni, mint szülő, nagyszülő, tanár.

A választást segítő összefoglaló a következő linken érhető el: Erkölcstan vagy Hittan?

Hisszük és valljuk

 Hisszük és valljuk címmel új kiadvány érhető el az oldalon, mely elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Hisszük és valljuk

Egyháztörténet

Egyháztörténet címen új videosorozat indult, Dr. Szűcs Ferenc előadásában. Az előadások elérhetőek a főmenüben, valamint az alábbi linkre kattintva: Egyháztörténet

Presbiteri Konferencia: Szadai Református Egyházközség

Új témát felölelő videóval bővült a Presbiteri konferenciák menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri konferenciák

Etika

Etika címen új videosorozat indult, Dr. Szűcs Ferenc előadásában. Az előadások elérhetőek a főmenüben, valamint az alábbi linkre kattintva: Etika

Hitvallási alapok

Hitvallási alapok címen új videosorozat indult, Dr. Szűcs Ferenc előadásában. Az előadások elérhetőek a főmenüben, valamint az alábbi linkre kattintva: Hitvallási alapok

Életkérdések 2018. március: Az Isten-ember, Jézus Krisztus élete a földön – helyben és időben

Új témát felölelő videóval bővült az Életkérdések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Életkérdések

Életkérdések 2018. március: A magyar nép és az itt élő nemzetiségek viszonya 1848-tól napjainkig

Új témát felölelő videóval bővült az Életkérdések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Életkérdések