Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371867
  • Egyedi látogatók: 73824
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

31. Második parancsolat: Isten szolgálata (ÉK 135. ének)

Istent nem lehet kiábrázolni. Túl nagy és túl szent ahhoz. Gondoljunk csak Ézsaiás szavaira: „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent” (Ézs 40,25) Isten nagyobb, mint ahogy elképzelhetjük. Az Izráel körül élő népeknek voltak istenszobrai. Az Úr azonban egészen más. A fenyegetések és az ígéret, melyek ehhez a parancsolathoz kapcsolódnak, hangsúlyozzák e parancsolat komolyságát.
Istenről különféle elgondolásokat (elképzeléseket) alkothatunk, melyek nem biblikusak. Ekkor is szembe kerülünk a második parancsolattal. Isten megmutatja képét a Bibliában: Mindenható, bölcs, jó, irgalmas, szent, igaz stb. Ezért szükséges megismerni a Bibliát, és helyesen hirdetni Isten Igéjét.

Bibliatanulmány: 5Mózes 4,15-24
Mózes szól a néphez. Hangsúlyozza, hogy a bálványimádás és Isten szolgálata ellentétben van egymással.

1. Miért mondja Mózes: semmi alakot nem láttatok akkor? (15. v.)
2. A 17. és 19. versben láthatjuk, hogy mit jelentenek a második parancsolatból vett szavak: „amelyek fenn az égben” (vannak). Mire céloznak?
3. Mit jelent ez: „alant a földön”? (16-18.a)
4. Mire ez: „a föld alatt a vizekben vannak”? (18.b)
5. Mire utal Mózes, amikor azt mondja: „örökös nép”? (20. v.)
6. Mit jelent: az Úr, a te Istened emésztő' tűz? (24. v.) És mit: féltó'n szerető Isten?

Kérdések

1. Mi a különbség a pogány templomok és a jeruzsálemi templom között?
2. Hol állt a templomban a Szentek Szentje?
3. Megtilt-e Isten a második parancsolatban minden szobrász- és festó'művészetet?
4. Említs példákat a Bibliából a szobrászatra és festészetre!
5. Templomunkban egyáltalán nem lehet kép vagy szobor?
6. Milyen fenyegetés kapcsolódik a második parancsolathoz? Mit jelent az? Nincs ellentétben ez a saját felelősségünkkel?
7. Milyen ígéret fűződik a második parancsolathoz? Mit jelent az?
8. Említs néhány tisztátalan elképzelést Istenről. És Jézusról!
9. A Biblia gyakran „emberformán” szól Istenről. Miért?
10. Mi a képrombolás?

Heidelbergi Káté

96. Mit akar Isten a második parancsolatban?
Azt, hogy Istent semmiképpen ki ne ábrázoljuk, se más módon ne tiszteljük, csak úgy, amint igéjében megparancsolta.
5Móz 4,15-19; Ézs 40,18-20; Róm 1,23-24; ApCsel 17,29; 1Sám 15,23; 5Móz 12,30-32;
Mt 15,9

97. Ezek szerint semmiféle képet nem szabad csinálni?
Istent semmiképpen nem lehet és nem szabad kiábrázolni. A teremtményeket ugyan lehet ábrázolni, de Isten megtiltja, hogy róluk akár teremtmény-imádat, akár Isten tisztelete céljából képet csináljunk vagy tartsunk.
2Móz 23,24-25. 34,13-14; 4Móz 33,52; 5Móz 7,5. 12,3. 16,22; 2Kir 18,3-4

Imádság

Isten szolgálata

A személyes imádságodban fogalmazd meg hogyan mutatkozik meg
Isten imádata és tisztelete. Milyen az istentisztelet életszolgálata a családod körében,
az emberi kapcsolataidban, a gyülekezeti tevékenységeidben,
a munkádban, a kedvteléseidben.

„Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben
és igazságban imádják.”
(Jn 4,24)