Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
 • 2022-12-30 15:42
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 376454
 • Egyedi látogatók: 75164
 • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

22. Az evangélizáció (ÉK 396. ének)

Ahogy egykor Jézus Izráel házának elveszett juhait megkereste, úgy kell az egyháznak a Bibliától és az egyháztól elidegenedett embereket fölkeresni. Az egyháznak ezt a munkáját evangélizációnak vagy belmissziónak nevezzük.
Az evangélizáció az egyház egyik legfontosabb feladata. Különösen a mi korunkban, amikor az egyháztól való elidegenedés az egész világon rettenetes méreteket ölt.
A szervezett evangélizáció mellett Isten mindnyájunkat személy szerint hív, hogy szóval és cselekedettel bizonyságot tegyünk környezetünkben az Úr Jézus Krisztusról.

EVANGÉLIZÁCIÓ AZ EGYHÁZON BELÜL:

 • gyermekistentisztelet
 • iskolai hitoktatás
 • vasárnapi iskola
 • családlátogatás
 • iratterjesztés
 • Biblia-terjesztés
 • evangelizációs alkalmak
 • presbiteri konferenciák
 • ifjúsági konferenciák
 • telefonos lelkiszolgálat

Bibliatanulmány: Lk15,1-7
A farizeusok és írástudók rossz néven vették Jézustól, hogy vámszedó'kkel és bűnösökkel érintkezett. Pedig pont az elveszetteknek van szükségük megmentó're. Jézus három példázatot mondott arról, ami elveszett. Ez egyike azoknak a példázatoknak.

1. Milyen három példázatot mondott Jézus arról, ami elveszett? (1-7; 8-10; 11-32.)
2. Miért vették a farizeusok és írástudók rossz néven, hogy Jézus a vámszedőkkel és bűnösökkel érintkezett?
3. Mit jelent a zúgolódás szó? (2. v.)
4. A példázatbeli pásztor nem hagyja abba egyhamar a keresést. A 4. versben mely szavak utalnak erre? Érvényes ez a mostani evangelizációs munkára is?
5. Kikre utal Jézus, amikor 99 juhról és egy elveszettről szól? (4.v .)
6. Miből látszik az 5. versben, hogy a pásztornak különös gondja van az elveszett juhra?
7. Az 5-7. versekben háromszor fordul elő az örülni vagy az öröm szó. Miért e sok öröm?
8. Igaz az, hogy a 99-nek nincs szüksége a megtérésre? (7. v.)
9. Ki a mi korunkban a 99 juh és az egy juh? Még ma is el kell hagynunk a 99 juhot és keresni kell az egyet? Ha igen, akkor hogyan?

Kérdések

1. Említs néhány példát az evangélizációra a Bibliából!
2. Milyen okok vezethetnek az egyház elhagyására?
3. Szükséges-e gyülekezetedben az evangélizáció?
4. Milyen eszközöket lehet használni az evangélizációban?

Idézetek

 • A legjobb evangélizáció a keresztyén ember élete.
 • Lukács 15,7: Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.
 • 1 Péter 3,15: Mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.

Imádság

Az evangelizáció témakörénél
álljon itt a személyes imádság indítójaként
egy verses fohász:

Találkozás

Egyszer csak eljön
az a pillanat,
mikor a lelkemben
ébred fel szavad,
s nem értem,
mégis
a szívemmel tudom,
az enyém vagy,
s én a tiéd,
Jézusom.

 

„Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát;
mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére,
zsidónak először meg görögnek.”
(Róm 1,16)