Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371662
  • Egyedi látogatók: 73813
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

1. Hitvallást tenni (KAÉ 653. ének)

Hitvallást tenni voltaképpen azt jelenti: síkra szállni valamiért vagy valakiért. Ha hitvallást teszünk, akkor nyíltan kiállunk az Úr Jézus Krisztus mellett. a keresztyén egyháznak fennállása óta van hitvallása. a hitvallás egyik legősibb formáját az apostolok cselekedetei 8,37-ben találjuk: „Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia”. a „Hiszekegy”, ahogy hitvallásunkat a kezdőszavai alapján nevezzük, egy korai hitvallásból keletkezett, melyet az első században Rómában keresztelésekkor mondtak.

Nem azért teszünk hitvallást, mert például elég idősek vagyunk a konfir­mációi oktatásra, vagy mert házasodni akarunk stb. Sőt nem is azért, mert az egyházhoz akarunk tartozni, vagy mert egyetértünk a hitigazságokkal. Hitvallástétel az, ha mint bűnös megvallod – talán félénken, talán, mint kezdő –az Úr Jézus Krisztusban való hitedet. a hitvallás tehát nem az egyháztagság megerősítése, hanem nyílt bizonyságtétel.

Ha hitvallást teszünk, igent mondunk a megkeresztelésünkre. a keresztség egyoldalú volt: Isten befogadott szövetségébe. De kétoldalúvá kell lennie, azaza keresztséget hittel el kell fogadni. Így járulhatunk csak az úrvacsorához.

Ha hitvallást teszünk, akkor hisszük, hogy munkatársak vagyunk az Isten országában is. akkor például elhívást nyerhetünk egyházi tisztségre is. De az egyház egyszerű tagjaként is világosságnak és sónak kell lennünk. a hitval­lástétellel igent mondunk a keresztségünkre, és így felhatalmazást nyerünk az úrvacsora vételére. Igent mondunk, hiszünk abban is, hogy munkatársak lehetünk Isten országában.

Olvasd el

5móz 6; Ruth 1; Mt16,13–28; Jn 6,22–71; Jn 21; Róm 10,4–17;
1 Tim 6; Heidelbergi káté I. úr napja és a 32. kérdés és felelet.

Kérdések

1. Mi volt Ruth hitvallása? (Ruth 1,16/b).
2. Mi Péteré? (Mt 16,16).
3. Mi a kincs tárnoké? (ApCsel 8,37/b).
4. Hogy vallhatjuk és tagadhatjuk meg krisztust az emberek előtt? (Mt 10,32–33).
5. Van-e köze a hitvallástételnek a keresztséghez? És az úrvacsorához?
6. Számít, hogy melyik egyházban teszel hitvallást?
7. Mit lehet várni a konfirmált egyháztagtól?

Imádság

Hitvallást tenni


Te több vagy, Uram,
hatalmasabb vagy,
mint amit az eszemmel,
a puszta emberi értelemmel felérhetek,
felfoghatok és elfogadhatok.

Köszönöm Neked,
hogy Te a lelkemben alapozod meg
a Veled való kapcsolatomat,
hogy hit által ismerhesselek,
szerethesselek és követhesselek.

Szeretném, Uram,
ha egészen a Tiéd lenne az életem!
Szeretném, Uram,
ha Rólad tanúskodhatna
minden szavam, minden cselekedetem!
Segíts el engem erre
a csak Téged hirdető élet-hitvallásra!

ÁMEN

„Tamás pedig így felelt:
Én Uram, és én Istenem!”
(Jn 20,18)