Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369088
  • Egyedi látogatók: 72852
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

5. Nyomorúságunk (ÉK 445. ének)

Ha nyomorúságról beszélünk, akkor mindenekelőtt bajra és bánatra gondolunk. De az igazi nyomorúságunk az, hogy elfordultunk Istentől. A Paradicsomon kívül élünk, vagy más szavakkal: „száműzve” vagyunk az Istennel való közösségből. Ebből származik életünk minden bűne és sebe.
Hogy milyen nagy a nyomorúságunk, azt megérthetjük, ha elolvassuk a Rom 3,9-20-at. Nyomorúságunkat jól megismerjük, ha életünket Isten törvénye szerint megvizsgáljuk. A törvény olyan, mint egy tükör (Jak 1,23); minél többször nézünk a tükörbe, annál többször látjuk, hogy szennyesek vagyunk. Nem szabad elmenni ettől a tükörtől, mint azt az az ember teszi, akiről a Jak 1,24-ben van szó. Éppen azt kell tudatosítanunk magunkban, hogy Isten törvényének kívánalmát nem teljesítjük. Mit kíván Isten? Azt, hogy Jézus Krisztus legyen a tükör, és azt, hogy szeressük Őt, és szeressük felebarátunkat. Egyszóval: szeretetet. Isten azt kívánja, hogy ez a szeretet tökéletes legyen: ezért találjuk a törvény összefoglalásában a „teljes” szót. A nyomorúságunk az, hogy hajlandók vagyunk a törvénnyel ellentétesen cselekedni, azaz Istent és felebarátunkat gyűlölni. Az Istennel való szakításban az a legrosszabb, hogy, amint a Káté mondja: „hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére”. Nem túlzás ez? Nem, ez az Isten és a felebarát elleni gyűlölet ott él minden szívben. Isten őrző kezének köszönhető, hogy megóv bennünket a gyűlölet fellángolásától. Ezt nevezzük Isten általános kegyelmének.

Bibliatanulmány: Róm 3,9-20
Pál ebben az igeszakaszban azt mondja, hogy minden ember bűnös, senki sem kivétel.
A törvény ismerteti meg velünk bűneinket.

1. Mit jelent ez: mindnyájan bűn alatt vannak? (9. v.)
2. Vannak emberek, akik keresik Istent. Nincs ez ellentétben a 11. verssel?
3. Mondj egy példát arra, amire a 13. vers céloz!
4. Mit jelent a 18. vers?
5. Mit jelent: a törvény cselekedeteiből megigazulni? (20.v.) Mondd el ezt saját szavaiddal!

Kérdések

1. Olvasd el a 2Móz1,13—16-ot! Mi volt Izráel nyomorúsága Egyiptomban?
2. Sorolj fel a Bibliából olyanikat, akikről azt olvassuk, hogy nyomorúságban voltak!
3. Mt 22,37-40! Melyik parancsolat a fontosabb: Istent szeretni vagy a felebarátunkat?
4. Ki a felebarátod? Szeretni kell-e minden felebarátot?
5. Kell-e magadat is szeretni?
6. Mit jelent: E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták?
7. Pál a szeretetet a törvény betöltésének nevezi (Róm 13,10). Miért?
8. Sorold fel a hét bűnbánati zsoltárt!
9. Valóban nincs olyan ember, aki jót cselekednék?
10. Mi a legnagyobb nyomorúságunk?
11. Mit jelent: természet szerint?

Heidelbergi Káté

3. Honnan ismered meg nyomorúságodat?
Isten törvényéből.
Róm 3,20

4. Mit követel tőlünk Isten törvénye?
Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét Máté evangéliuma 22. részében:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez
az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták” .
5Móz 10,12 3Móz 19,18 Lk 10,27

5. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen?
Nem, mert természetem szerint hajlamos vagyok Istent és felebarátomat gyűlölni.
Róm 3,10.23 Un 1,8 Róm 8,7 Ef 2,3

Imádság

Látod, képes vagyok rá, Uram!

Látod, képes vagyok rá, Uram,
hogy Téged megtagadjalak,
hogy haragot és gyűlöletet,
tápláljak embertársaim ellen,

és elszakítsam magam
a Te szeretetedtől.

Lesütött szemmel
állok meg Teelőtted.
Törvényed lefegyverez.
Nincs mivel mentsem magam,
nincs helytálló magyarázat,
csak magyarázkodás.

Meg kell, hogy valljam: „Vétkeztem, Atyám,
az ég ellen és Teellened!”

De tudom, de reménykedem, hogy öntelt tévelygéseimből
Hozzád hazatalálva Te, Uram, mert hiszem, hogy szeretsz,
magadhoz engem hazafogadsz.

ÁMEN

„Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg
engem e halálnak testéből?”
(Róm 7, 24)