MEGHÍVÓ

 

MEGHÍVÓ
 
Szeretettel hívjuk gyülekezeteink presbitériumait
2012. november 24-én, Fóton tartandó
egyházmegyei presbiteri csendes napunkra.
 
Program:
 
09.00. – érkezés
 
09.30. – kezdő áhítat
 
10.00. - Előadás:
 
Dr.Tatai István – A bűn modern problematikája és a kereszt
 
12.00. - Csoport beszélgetések
 
13.00. – ebéd
 
14.20. – Csoport vezetők beszámolói
 
15.00. - Záró áhítat
 
Imaközösség

Presbiteri találkozó

 

„Viseljetek gondot azért magatokra…”…”az Isten anyaszetegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

ISASZEGRE,  szeptember 30.-án  15 órára

az isaszegi templomba. .

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 énektanulás, kóruséneklés

15.10. Köszöntés. Áhítat (Krisztusjövendölések a Zsoltárokban) Bajusz Árpád lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 36. Úrnapja

15.35 Változhat-e az ember? A feltámadásba vetett hitről hogyan szóljak a világnak? Tariska Zoltán lp.

Korreferátum: A Biblia igéi az üdvösségről. ( gödöllői testvérek)

Kérések:L

(kérjük, ne legyen több a korreferátum A4-es 12-es betűnagysággal írva, amiből kérünk 15 pédányt kiosztani a gyülekezeteknek)

 1.   Szeretetvendégség

„Viseljetek gondot azért magatokra…”…”az Isten anyaszetegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”

 
 1. ISTEN szeretetének és kegyelmének közvetítése. A szolgálat sokszínűsége.

        Lóránt Gábor  lp.

 1.   Hogyan működik ez a mi gyülekezetünkben? (Őrbottyán , Pécel)
 1.    Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.15   Bejelentések

18.20   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

18.30  Áldás

 

Isaszeg,  2011. augusztus 15.

 

 Áldott, aki jön az ÚR nevében !

 

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET

 

1. Kérjük a gondnok testvéreket, presbitériumokat, hogy egy Bibliaórán vegyék át az anyagot és minden presbiternek adjuk a kezébe a meghívót.

2. Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy legalább a testvérek fele jöjjön el  egy –egy alaklomra és ezt a gondnokok osszák be egész évre . A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

 

Lelkipásztor                                     gondnok

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

A Biblia Istentől ihletett, tükör, megítél, életvezetést ad, belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus. Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

Hatvanba, április 22-én 15 órára

A konferencia kérdése: Mondhatjuk-e, hogy ISTEN szerinti közösség csak az Ő Igéje által jöhet létre?

Program:

15.00 A gyülekezet kórusa énekel.

15.10. Köszöntés és áhítat. Krisztus-jövendölések a kisprófétáknál. Dr. Tatai István lp.

15.30. Káté kérdés- felelet olvasása 35. Úrnapja.

15.35  Milyen emberképed van? Isten egyedi teremtménye, vagy az evolúció csúcsa    

            vagy? Szúk Bendegúz tanár

16.10  Gyűjtsétek össze a Biblia igéit az emberről, a teremtettségével kapcsolatban!

Olvassátok fel és adjatok egy-egy példányt a gyülekezeteknek (15 példány). Isaszegi és csömöri presbitérium. (5-5perc)

 

16.20  Szeretetvendégség

 

16.50  Közösségépítés. Emberek, családok beépítése a gyülekezetbe. Zámbó András lp. 17.20  Hogyan működik mindez Gödöllőn, Fóton és Hatvanban? (6-6 percben)

17.40  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

17.55 Bejelentések

18.00   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

Áldás

     Rövid szolgálatokat kérünk (5-6 perc). Ez egy normál tempóban felolvasott A4-es oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a kijelölt idő be nem tartatása miatt.

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy-egy alkalomra, és ezt a gondnokok osszák be.

Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. (Egyházmegye elnöksége)

     Sajnálattal jelentjük, hogy a kért névsorokat a gyülekezetek gondnokai nem adták át Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének. Kérjük, ezt Hatvanban pótolják. Ezzel a presbiteri elkötelezettséget és az ismeretek fontosságát szeretnénk előmozdítani.  

     Kérjük a lelkipásztor testvéreket, segítsék a felkészülést. A presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma dióhéjban a meghívó tartalma minden presbitériumban!

 

Hatvan, 2012. április 2.

A levelet fogalmazó Dr. Judák Endre nevében is szeretettel várjuk Testvéreinket!

 

 

                                   Dr. Tatai István                                       Édes Zoltán

                                       Lelkipásztor                                           gondnok

 

Presbiteri találkozó Gödöllőn

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!(2012 kulcsmondata)

A Biblia Istentől ihletett,tükör, megítél, életvezetést ad,  belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus

Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

Gödöllőre, március 25.-én 15 órára

a templomba. .

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 Az iskola kórusa énekel.

15.10. Köszöntés. Áhítat. Krisztusjövendölések a Nagyprófétáknál. Balogh Tamás lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 34. Úrnapja

15.35  Szentháromságról a világnak.  Dr. Vicián Miklós a Presbiteri Szöv. missziói titkára.

16.05   Hozzászólások

16.15  Szeretetvendégség

16.45 Egységes kétéves konfirmáció terve a Kárpát medencében.  Mezei Tibor lp.

Hogyan van ez ma nálunk? Veresegyház , Szada lelkipásztorai 8-8 percben. 

17.45  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.00  Bejelentések

18.05   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

18.20  Áldás

 

Áldott, aki jön az ÚR nevében !

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET, különös szeretettel az új presbitertestvéreket, akit az esperes úr szeretne üdvözölni.

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy –egy alkalomra és ezt a gondnokok osszák be. Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének.  A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma a meghívó tartalma!

 

Gödöllő,2012-03-04

 

                                            

 

                                       Lelkipásztor                                               gondnok

Presbiteri találkozó

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

Veresegyházára, február 5-én 15 órára

a templomba.

Ézsaiás 57.15.

Program:

 • 15.00 Az iskola kórusa énekel.
 • 15.10. Köszöntés. Áhítat. Krisztusjövendölések Mózes könyveiben. Fukk Lóránt lp.
 • 15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 33. Úrnapja
 • 15.35  Honnan veszed életed döntéseihez az információt? Dr. Judák Endre
 • 16.00   Gyűjtsétek össze a Biblia önkijelentéseit(amit ISTEN a Bibliáról mond), olvassátok  fel és adjatok   egy-egy példányt a gyülekezeteknek. Szadai presbitérium.
 • 16.20  Szeretetvendégség
 • 17.00  Az Istentisztelet elemei református gyülekezetinkben. Dr. Sípos Ete Álmos
 • 17:40  Hogyan működik mindez Kistarcsán és Hévizgyörkön? (6-6 percben)
 • 18.00  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből
 • 18.15  Bejelentések
 • 18.20   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával
 • 18.30  Áldás

 

  Veresegyház 2012. február  5.

 

Áldott, aki jön az ÚR nevében !
 

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET, különös szeretettel az új presbitertestvéreket, akit az esperes úr szeretne üdvözölni.
 

Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy –egy alkalomra és ezt a gondnokok osszák be. Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének.  A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma a meghívó tartalma!