Címlap

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

A Biblia Istentől ihletett, tükör, megítél, életvezetést ad, belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus. Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

Hatvanba, április 22-én 15 órára

A konferencia kérdése: Mondhatjuk-e, hogy ISTEN szerinti közösség csak az Ő Igéje által jöhet létre?

Program:

15.00 A gyülekezet kórusa énekel.

15.10. Köszöntés és áhítat. Krisztus-jövendölések a kisprófétáknál. Dr. Tatai István lp.

15.30. Káté kérdés- felelet olvasása 35. Úrnapja.

15.35  Milyen emberképed van? Isten egyedi teremtménye, vagy az evolúció csúcsa    

            vagy? Szúk Bendegúz tanár

16.10  Gyűjtsétek össze a Biblia igéit az emberről, a teremtettségével kapcsolatban!

Olvassátok fel és adjatok egy-egy példányt a gyülekezeteknek (15 példány). Isaszegi és csömöri presbitérium. (5-5perc)

 

16.20  Szeretetvendégség

 

16.50  Közösségépítés. Emberek, családok beépítése a gyülekezetbe. Zámbó András lp. 17.20  Hogyan működik mindez Gödöllőn, Fóton és Hatvanban? (6-6 percben)

17.40  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

17.55 Bejelentések

18.00   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

Áldás

     Rövid szolgálatokat kérünk (5-6 perc). Ez egy normál tempóban felolvasott A4-es oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a kijelölt idő be nem tartatása miatt.

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy-egy alkalomra, és ezt a gondnokok osszák be.

Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. (Egyházmegye elnöksége)

     Sajnálattal jelentjük, hogy a kért névsorokat a gyülekezetek gondnokai nem adták át Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének. Kérjük, ezt Hatvanban pótolják. Ezzel a presbiteri elkötelezettséget és az ismeretek fontosságát szeretnénk előmozdítani.  

     Kérjük a lelkipásztor testvéreket, segítsék a felkészülést. A presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma dióhéjban a meghívó tartalma minden presbitériumban!

 

Hatvan, 2012. április 2.

A levelet fogalmazó Dr. Judák Endre nevében is szeretettel várjuk Testvéreinket!

 

 

                                   Dr. Tatai István                                       Édes Zoltán

                                       Lelkipásztor                                           gondnok