Címlap

Presbiteri találkozó

 

„Viseljetek gondot azért magatokra…”…”az Isten anyaszetegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

ISASZEGRE,  szeptember 30.-án  15 órára

az isaszegi templomba. .

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 énektanulás, kóruséneklés

15.10. Köszöntés. Áhítat (Krisztusjövendölések a Zsoltárokban) Bajusz Árpád lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 36. Úrnapja

15.35 Változhat-e az ember? A feltámadásba vetett hitről hogyan szóljak a világnak? Tariska Zoltán lp.

Korreferátum: A Biblia igéi az üdvösségről. ( gödöllői testvérek)

Kérések:L

(kérjük, ne legyen több a korreferátum A4-es 12-es betűnagysággal írva, amiből kérünk 15 pédányt kiosztani a gyülekezeteknek)

  1.   Szeretetvendégség

„Viseljetek gondot azért magatokra…”…”az Isten anyaszetegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”

 
  1. ISTEN szeretetének és kegyelmének közvetítése. A szolgálat sokszínűsége.

        Lóránt Gábor  lp.

  1.   Hogyan működik ez a mi gyülekezetünkben? (Őrbottyán , Pécel)
  1.    Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.15   Bejelentések

18.20   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

18.30  Áldás

 

Isaszeg,  2011. augusztus 15.

 

 Áldott, aki jön az ÚR nevében !

 

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET

 

1. Kérjük a gondnok testvéreket, presbitériumokat, hogy egy Bibliaórán vegyék át az anyagot és minden presbiternek adjuk a kezébe a meghívót.

2. Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy legalább a testvérek fele jöjjön el  egy –egy alaklomra és ezt a gondnokok osszák be egész évre . A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

 

Lelkipásztor                                     gondnok