Címlap

Presbiteri találkozó Gödöllőn

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!(2012 kulcsmondata)

A Biblia Istentől ihletett,tükör, megítél, életvezetést ad,  belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus

Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

Gödöllőre, március 25.-én 15 órára

a templomba. .

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 Az iskola kórusa énekel.

15.10. Köszöntés. Áhítat. Krisztusjövendölések a Nagyprófétáknál. Balogh Tamás lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 34. Úrnapja

15.35  Szentháromságról a világnak.  Dr. Vicián Miklós a Presbiteri Szöv. missziói titkára.

16.05   Hozzászólások

16.15  Szeretetvendégség

16.45 Egységes kétéves konfirmáció terve a Kárpát medencében.  Mezei Tibor lp.

Hogyan van ez ma nálunk? Veresegyház , Szada lelkipásztorai 8-8 percben. 

17.45  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.00  Bejelentések

18.05   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

18.20  Áldás

 

Áldott, aki jön az ÚR nevében !

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET, különös szeretettel az új presbitertestvéreket, akit az esperes úr szeretne üdvözölni.

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy –egy alkalomra és ezt a gondnokok osszák be. Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének.  A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma a meghívó tartalma!

 

Gödöllő,2012-03-04

 

                                            

 

                                       Lelkipásztor                                               gondnok