Címlap

Üdvözöljük a honlapon!

Kedves presbiter és gyülekezeti munkás testvérek, barátaink, szeretettel köszöntünk Benneteket a presbiterképzési honlapunkon!

A Magyar Református Presbiteri Szövetség célja elsőrenden, hogy segítsen a presbiterek hitre jutásában.  Majd a megtért, Jézust Urának valló és követő testvér tanítása, képzése, gyülekezetbe vezetése a következő lépés..  Abban is segíteni szeretnénk, hogy a gyülekezetben megtalálja minden presbiter a helyét A kegyelmi ajándéka szerint a Krisztustest tagja lehessen és örömmel, boldogan szolgálja az ő Urát és szeresse a testvéreit.

A magyar szó azért szerepel címünkben, mert a református ember különösen kötődik hazájához, nyelvéhez és közéleti felelősséget is érez. Így állandó imádságunk, hogy minden magyar gyermek alanyi jogon hallhasson az Úr Jézusról órarendbe iktatott hittanórán...

Ezekhez a feladatokhoz  ad segítséget a PRESBITER újság, a PRESBITERI FÜZETEK, amelyek most a honlapra kerültek. Ezekre a médiákra támaszkodva szervezzük, tanácsoljuk a kisköri, megyei, kerületi, országos, kárpátmedencei konferenciákat és közkinccsé tesszük a konferencia beszámolókat.Továbbá elősegítjük a kárpátmedencei egyháztestek között a jó gyülekezetépítési gyakorlatok átvételét.

A honlap célja, hogy a konferenciák előadásaihoz bárki számára letölthető anyag legyen. Bármilyen témában hamar tudjon tájékozódni és az eddigi gyakorlatnál könnyebben tudja felépíteni pl. egy  egyházmegye az éves képzési programját. Természetesen a honlap egyéni tanulást is lehetővé tesz. Felújíthatjuk bibliaismeretünket, káté tanulmányainkat és ezenkívül a presbiterek számára fontos gyakorlati ismereteket is adunk.

Fontosak a missziói kérdések. A családdal, fiatalokkal, az idősekkel való törődés, ami a látogatás gyakorlatában ölt testet. Erről is bőven olvashatnak a testvérek.

A honlapot állandóan fejlesztjük és megköszönjük a testvérek visszajelzéseit, javaslatait a Judak [dot] Endre [at] gek [dot] szie [dot] hu és a szovetseg [at] presbiter [dot] hu e-mail címeken.

Szeretettel a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöksége