Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369073
  • Egyedi látogatók: 72851
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

13. A hároméves időszak áttekintése

A munka kezdete

A HÁROM ÉV

Mielőtt részletesen belemennénk Jézus munkájának a gondos tanulmányozásába, először meg kell próbálnunk áttekinteni az egészet. Ehhez pedig az kell, hogy a különböző evangéliumokat egymás mellé téve, abból, ami azokban olvasható, összefüggő egészet alakítsunk ki.

Jézus nyilvános szereplése három évnél valamivel tovább tartott, legalábbis négy Húsvét szerepel abban az időszakban. Az elsőről János tesz említést (2,13). Ez közvetlenül Jézus fellépése után volt. Jézus azt a Húsvétot Jeruzsálemben töltötte és utána is Jeruzsálemben, illetve Jeruzsálem környékén maradt. Hogy mit csinált abban az első időszakban, arról nem sokat tudunk, mindössze János evangélista írt le néhány eseményt.

A többiek viszont semmit sem mondanak róla.

November táján lehetett, amikor Jézus elhagyta Júdeát és Galileába ment át, körülbelül négy hónappal aratás előtt. Az árpaaratás áprilisban szokott elkezdődni, négy hónappal előtte tehát november vége lehetett. Jézus Samárián ment át s akkor találkozott Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal.

Galileában néhány hónapon át tartózkodott az Üdvözítő, novembertől, vagy decembertől áprilisig, mert a következő Húsvét ünnepét ismét Jeruzsálemben töltötte. János evangéliuma 5. részében olvashatjuk, hogy azon a húsvéti ünnepen egy bénát gyógyított meg, az ünnep után pedig visszatért Galileába. Ezután egy évig maradt Galileában: a galileai falvakban és városokban szertejárva hirdette Isten országa eljövetelét és sok csodát is cselekedett (Mt 4,23).

Egy évvel később Jézus Galilea északi vidékeire ment: azon a vidéken történt az 5000 ember megvendégelése (Jn 6,4). Ezt követően Jézus mindig más és más vidéken járt, tehát nemcsak Galileában, hanem egyszer Tirus és Sidon vidékén, máskor Cézárea Filippi tájékán.

Hat hónappal Húsvét után, október hónapban Júdeába ment, hogy a Lombsátor-ünnepen Jeruzsálemben lehessen. A Jeruzsálembe vezető úton sok esemény történt; azokat Lukács evangélista jegyezte fel, János pedig azokat írta le, amelyek Jeruzsálemben történtek azon az ünnepen (Jn 7-9). A Lombsátor-ünnep után is még Jeruzsálemben maradt decemberig, a templom megújításának az ünnepéig (Jn 10,22).

Akkor kezdődött el Jézus működésének az utolsó időszaka. Jézus nem akart már tovább Jeruzsálemben maradni, mivelhogy az ellenségeskedés egyre fenyegetőbb lett. Galileába nem akart visszatérni, mivelhogy ott már befejezte a munkáját. Elment a Jordán túlsó oldalán elterülő vidékre, ahol Keresztelő János annak idején megkeresztelte őt (Jn 10,40). Nem sokáig maradt ott, mert hírt kapott Betániából Lázár betegségéről. Két nap múlva Betániába indult tanítványaival együtt. Lázár feltámasztása nagymértékben elmérgesítette a farizeusok és Jézus viszonyát, egyre veszedelmesebben alakult Jézus helyzete Jeruzsálemben. A Szanhedrin határozatot hozott Jézus megölésére (Jn 11,47-53). Jézus akkor nem maradt Júdeában, hanem a puszta szélén épült Efraim városába ment (Jn 11,54). Onnan még egy rövid ideig tartó látogatást tett Galileában, majd felment Jeruzsálembe, a negyedik, utolsó húsvétra, amikor megfeszítették és feltámadott a halálból.

A MUNKA MENETE

Hat fejezetre lehet osztani:

Az első periódusban Jézus sokat prédikált és sok csodát tett. Akkor mondta el a Hegyi Beszédet is. Sok követőre tett szert.

A másodikban, a második Húsvét után elkezdődött Jeruzsálemben a Jézus elleni hangulatkeltés. Jézus Galileában járt és sokat prédikált példázatokban.

A harmadik szakaszban a tanítványokkal foglalkozott sokat és mindenfelé gyógyítva szertejárt.

A negyedikben magányosan töltött néhány hónapot és felkészült az utolsó Húsvétra.

Az ötödik periódus a szenvedések nagy hete.

A hatodik a feltámadás utáni időszak.

Kérdések:

1.    Hány évig tartott az Úr Jézus prófétai működése? Mit cselekedett ez alatt a három év alatt?

2.    Hány évre oszthatjuk a földi szolgálatát?

3.    Mi volt ennek a szolgálatnak a „súlypontja”?