Címlap

Az Istentől idegen életfelfogások népünk élet gyakorlatában

ERKÖLCSTAN vagy inkább HITTAN?

Melyikre írassam a gyermekem?

 

Kedves Szülők!

    

    Akiknél nem egyértelmű a választás, hogy erkölcstanra vagy inkább hittanra írassam a fiam/lányom, azokhoz szeretnénk felebaráti módon szólni, mint édesapa, nagyapa, tanár.

    Vannak olyan kérdések, idők az ember életében, amikor tanácstalan és szívesen kérne, várna tanácsot valakitől, de nem kap. Vagy ha kap, a válasz nem egyértelmű és így tovább is döntésképtelenek maradunk. De a határidő egy kegyetlen dolog, nincs tekintettel a bizonytalanokra, dönteni kell. Ha nem döntünk, döntenek helyettünk.

      Egy ilyen döntési lehetőség lesz, hogy hittanra írassam –e gyermekemet erkölcstan helyett, vagy ne?

      Ez olyan egyszerűnek tűnik először. De ha tudod, ha nem kedves embertársam, ez egy vészesen komoly dolog. Komolyabb egy halálos betegségnél.

       Kérlek, hogy ezt elmondhassam, egy kis időre tégy félre mindent, helyezd kényelembe magad és türelmesen, gondolkozva olvasd végig ezt a kis írást, hiszen a saját és gyermeked boldogságáról van szó! 

      A választás tartalmi kérdései.

     Azt biztosan tudjuk, mi keresztyének, hogy a legfontosabb határidő az ember életében a halál. Aminek az idejét nem tudjuk, de ez mindenkit elér, és nem mindegy, ki hová jut azt követően.

     A Biblia szerint örök életre lettünk teremtve. Az örökéletnek két helye van: a mennyország és a pokol

      Ha ismertünk van, csak akkor tudunk bölcsen dönteni hogy  melyiket válasszam?

      Ezt az ismeretet gyermeked a hittan tanulással szerezheti meg.

 

   Most alkalmad van, ez egy minősített idő számodra kedves felebarátom, hogy  gyermeked a hittan keretében megismerhesse  a Biblia tanítását,  Isten teremtő, megváltó munkáját, szeretetét és kegyelmét, nem csak az emberi változó és vitatott normákat, amiről az általános erkölcstan szól.

    Aki hittanra jár, megismerheti ünnepeinket, amelyeket azért adott Isten, hogy kijelentse magát nekünk FIÁN, az ÚR JÉZUSON keresztül.

    A karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd, mind-mind az ÚR JÉZUSHOZ köthetők.

 Ezek lényege, hogy Isten gondoskodó szeretetével az embert örök életre akarja segíteni és nem akarja, hogy bárki elvesszen. Ha ezeket nem ismeri meg gyermeked, nem is tudhatja, hogy léteznek. Nem is tudhatja, hogy az örök élet ajándékát, hogyan fogadhatja el ISTENTŐL?

      Meghalt és feltámadott. Nagypéntek  és   Húsvét, mint az ellipszis két gyújtópontja, ami körül a boldog élet keringhet. A feltámadásra a bizonyítékunk, az első Húsvét, mint ahogy a szláv nyelven a vockreszényie ezt híven tükrözi.

     Karácsonykor a földre jött Isten fia egy kisgyermek formájában.  Majd felnőtt, tanított és Nagypénteken meghalt értünk, bűneinket felvitte a keresztfára és feltámadott Húsvétkor, legyőzte az örök halált. Isten iránt engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezzel Isten megbékélt a világgal és az emberrel.  Aki hisz ebben a váltsághalálban, ebben a helyettes áldozatban, akinek fáj a bűn és beismeri, hogy az ő bűnei miatt is kellett a kereszthalál, azt ISTEN gyermekének tekinti. Isten bennünket JÉZUS áldozatáért tekint, tisztának, bűntelennek, ami feltétel a mennyországba jutáshoz.

      Ezt a Biblia tömören és egyértelműen fejezi ki: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki (ide írd a saját neved) hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Ján.3.16

       Ezért kell hittant tanulni, hogy megismerjem Isten világát.

       A bibliai történeken keresztül megismerem az Istennel élő ember mindennapjait, döntéseit, cselekedeteit. De megismerem az istentelen világot is. Valamelyikbe tartoznom kell. Nincs más alternatíva.

       „ Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához hanemha énáltalam, mondja JÉZUS. Ján.14.6

       Aki nem döntött az ISTEN egyszülött Fia mellett, az is egy választás, a pokol választása.

       Az eddigiekből kitűnik, hogy a hittan, nem egy tan, hanem egy élő személy, Jézus Krisztus és az ember(te, meg én) személyes kapcsolatáról szól. Azt is megtanulhatjuk itt, hogyan nyerhetünk  tisztességes, szabad és áldozatos életet itt a földön, ami része az örökkévalóságnak.

     A válsztás igéi:

      „ Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; hogy szeresed az Urat,a te  ISTENEDET és hogy hallgass az ő szavára. 5 Móz.19,20.

        Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a Földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az ÚR féltőn szerető ISTEN vagyok, aki, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.

        Ezt éljük ma.  Megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban…

        A választás gyakorlata a mindennapokban.

       Aki a halált válassza/választotta, nem hívnak papot a temetésére, „társadalmi temetése” van. Amire lehet mondani, hogy humanista. Méltatják földi létét, emberi nagyságát, mit tett értékként az emberiség nagy asztalára. De a temetéskor, hogy mi van a halál után, erről nem esik szó. Legföljebb egy feketerigó zengi el fölötte a teremtett világ búcsú dalát. Itt vége van az embernek. Így gondolkoznak. Reménység nélkül jön haza ilyen temetésről az ember. Hogy mi történik a halál után, azt a gazdag és a szegény Lázár példája  nyomán világosan elénk tárja a Biblia.(Lukács 16.19-31 olvasd el, internetről is lehet) Ez a gazdag esete.

       Ha visszapörgetjük időben ezt az Isten nélkül élő emberi életét tetten érünk egy rossz döntéssorozatot a földi életében.

      Tanuljunk ebből!

       Amikor a gyermekei megszülettek, hallotta, látta, hogy vasárnap az emberek egy része templomba megy. Tudta, hogy  a  hetedik napon ISTEN is megpihent a teremtéskor és ezt rendelte a Tízparancsolatban is az embernek.

     A hetedik nap a lelki táplálkozás, lelki feltöltődés és a testi pihenés napja. Aki vasárnap nem megy templomba, ahol az üdvösség útját tanítják, nem tud ISTENHEZ közel kerülni. Emlékszik, szülei is mentek templomba, ezért lelkiismeret furdalása van, miért nem teszem én is ezt? De a lelkiismeretet el lehet altatni. Az altatódal kottáját az ördög írja. És egy idő után már nem merül fel ez a kérdés. Eltompul a lélek, elalszik a lelkiismeret. Az ördögöt, aki a látható világ nagyhatalma, még a párt, a kormány is kiszolgálta. Ott is ezt a „nincs ISTEN” nótát fújták. Sőt kellemetlenségeket, egzisztenciális félelmet keltettek, aki az ősei nyomdokán akart járni. A társadalom kizárta ISTENT iskolából, munkahelyről, sőt a családokból is. Ezt sajnos ő is tudomásul vette és megelégedett a tesco vasárnapi közösségével.

        Aztán felebarátunk életébe jött a következő pillanatnyi öröm és hosszú szomorúság ideje, amikor lánya férjhez ment. Boldog, hogy lesz unokája. De itt sem tartja fontosnak, hogy templomi esküvő legyen, hittanra se jártak a gyermeki, ifjúsági órára se.  Így a bibliai igék erkölcsi vonatkozásait nem ismeri. Nem tudja a TÍZPARANCSOLATOT, ami a helyes ISTEN –ember, ember-ember kapcsolatot parancsokban rögzíti. Sőt a régi bölcsek ezt vették a római jog alapjául is, ez se gondolkoztatja el.

      Ki adta a Tízparancsolatot? Isten, aki az teremtményeit a legjobban ismeri. Persze ha abban hitben élünk, hogy mi az evolúció csúcsa vagyunk, akkor a Tízparancsolat valóban nem egy kardinális kérdés.  Hitler is az evolúció csúcsának tartotta magát és a német fajt, hova jutott?

     Így nem tudták felebarátunk gyermekei az esküvő előtt azt az igét sem, hogy „..a hármas kötél nem szakad el” Préd. 12 A vőlegény, a menyasszony és a kötél legfontosabb, legbiztonságosabb szála ISTEN a harmadik személy, aki megtarthat egy házasságot. Sőt még a páromat is el lehet tőle kérni. ISTEN maga a szeretet, amiből a házasság is táplálkozhat. Sajnos ezt nem tudta, így hamar kihűlt a házasságuk, elváltak.

       Sajnos ma 100-ból 65 házasság válással végződik, mert ezek nem szempontok. Ilyenek felebarátunk gyermekei is. De a gyermekei válásából sem tanult. Örül unokáinak, fogadja őket és még mindig nem jutott odáig, hogy hittanra kellene járatni az unokákat. Mi is lehetett ennek az oka, hogy nem talál a nyomorúságaiból kiutat? Rossz helyen keresi a választ, nem a Bibliában, nem a templomban, nem a hívő embereknél.

     Keresztelni se viszik a gyermekei az unokákat, így a templom közelséget megint kihagyta, talán most már szégyenből. Örül az unokáknak, akik nagyon tehetségesek. Jó matekosok, már az óvodában angolt tanulnak és a lányunoka balettra jár. De az éppen üti a hittan idejét, meg a kézműves szakkör is akkor van, most talán hagyjuk el, majd úgyis választ a gyerek , ha nagyobb lesz.

     Jön a konfirmáció, az áldozás ideje. Meglátogatja a lelkipásztor, mert a szomszédtól hallotta, hogy elérte Laci a bizonyságtétel idejének korát. Az édesapa a papot a kapuban fogadja. Bekiált, anyjuk itt a tiszteletes. Jött, hogy a Laci menjen konfirmálni! Az anya tovább kiált: Laci akarsz-e konfirmációra járni, vasárnap délelőttönként kellene menni a templomba?

Nem akarok most, mondja Laci. Nem akar, visszhangozza az anya és a kapuban elhangzik az apa szájáról is: nem akar.

    Még az is bosszantja felebarátunkat, hogy a helyi „Ki mit tudon?” az unokái nem lettek az elsők, mert a „nehéz kérdéseket” tudták, de hogy miért van a templomokon kakas, vagy kereszt, vagy csillag? Ezt nem tudták. Az is nehéz volt, hogy hány könyv van a Bibliában? , mert emlékezett még a konfirmációból ezekre a kérdésekre és már megszokta az ember, hogy a fiatalok többet tudnak, mint mi öregek, de ez most nem így volt, ez egy kicsit elszomorította.

    Az is bosszúság, hogy a lányunokája a mérleg csillagképet tetováltatta a hasára, mert a szülei közül egyik engedte, a másik nem. De ezzel kifejezte, hogy ő tudja, neki mi a fontos. Ő hisz a horoszkópban.

     Az okkult fertőzések gyökerei, amelyek eltávolítanak a hittan és erkölcstan tanítás fontosságától

     Evolució

Ez is hit: hit a véletlenben és az anyagban. Ha ez az életelvem, teljes bizonytalanságban vagyok. A sors ide-oda sodor most és a jövőben is.

Komoly etikai kérdések is felvetődnek, amiből a fajelméletek képviselői is merítetek (Nietzsche, Hitler), a létért való küzdelem törvényének jelentése alapján a gyengébbet el kell pusztítani. Isten éppen fordítva cselekszik: a világ gyengéit, erőteleneit, megvetetteit választja ki és azokat karolja fel 1. Korintus 1,27-28.

 

> •Reinkarnáció-felelőtlenség! Azt teszek ebben az életben amit akarok, nem lesz számonkérés- sőt majd a következő létformában helyrehozom. A Biblia mást mond: a halál után nem újraszületés lesz, hanem ítélet. „Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután az ítélet” Zsidókhoz írt levél 9,27.

 

      Csillagképek -horoszkóp

Nagyok és sejtelmesek, sőt talán meghatározók is lehetnek, de van ezeknél nagyobb is: aki az égitesteket teremtette. A keresztyén ember magasabbra emelkedik. Amellett ezek csak teremtmények és egyszer megrendülnek, elmúlnak. Isten örökre megmarad. Zsidó legenda Ábrahámról: -Kiskorában nézte a Napot, Holdat és csillagokat amint felkelnek, megjelennek majd eltűnnek, és ezt mondta anyjának: - Anyám, nem szeretem azokat, amik eltűnnek. Fordulok ahhoz, aki teremtette az eget és a földet., ,

 

     Magyar vallás.

Bár legyünk ősmagyarok, de már keresztyéneké lettünk.  A kettő nem kompatibilis: más a szövése, más a vallási anyaga és más a lelke. A Biblia vallásában a Szentlélek munkálkodik, a pogányok vallásában pedig egy attól idegen lélek. Pál erről ír az 1 Kor 10-ben. „A pogányok amikor áldoznak, ördögöknek áldoznak és nem akarom, hogy az ördögökkel legyetek közösségben” (10,20). Ebből minket már az Úr kihozott, miért térnénk vissza a teremtett dolgok tiszteletéhez?

Az pedig vallástörténeti képtelenség, hogy a keresztyénség előtt mi magyarok már szinte keresztyének lettünk volna, amihez zökkenőmentesen kapcsolódott Jézus tanítása. Tárgyilagos vallástörténész ezt cáfolni tudja az eltérő istenképpel, a különböző spiritualitások elemzésével, a vallásban gyakorolt módszerek és fogalmak vizsgálatával. Teljes képtelenség egybe mosni  a magyar égi asszonyt Babbát  a bibliai Máriával. (A római katolikus Mária dogmák eredményével már lehetséges némi kompatibilitásról beszélni .)

 

       Zsidóellenesség. Nem volt zsidó Jézus,  - Ezek a megközelítések csapdát jelentenek: igazi céljuk a teljes Biblia, ezen belül az Ószövetség lejáratása. Cél, hogy a keresztyének elidegenedjenek a bibliai kijelentéstől, különösen az Ószövetségtől. Ezért le kell szögezni, a keresztyénségnek egy alapkönyve van s ez a Biblia. Nincs két Biblia Ó és Újszövetség, hanem egy, amiben benne van e kettő, teljesen összefonódva. Az Ószövetség pedig nem csak a zsidók könyve, (mégha Isten rájuk bízta is ennek leírását), hanem az egész emberiségé. Tudniillik a világtörténelmet írja le: a Krisztus előtti 4000 évet, a Teremtéstől kezdve. Ebből a korszakból 2600 év a pogányok története, (teremtés, kultúrák kialakulása, népek létrejötte, Özönvíz, a Bábel-tornyával kapcsolatos dolgok, a kontinentál drift, Sumér, Egyiptomi, hettita, arab civilizációk kezdete) és csak 1400 év taglalja a zsidó nép történetét: Egyiptomban való” születését”, pusztai vándorlását, Kánaánban való letelepedését, fogságba vitelét, majd hazatérését. S mivel Krisztus előtt 444-ben a bibliai történetírás megszakadt, ezért a Bibliában valójában a 4000 évből csak 1 000 év a zsidók története.  –Mégha valaki ellenszenvvel viseltetne is a zsidósággal szemben(ami egy keresztyén embernek lehetetlen), ostobaság lenne részéről az egész Ószövetséget elvetni.

    Meghamisították a Bibliát stb.

Ez a feltevés bizonyára az ószövetségre illetve az ókori zsidóságon belüli írásos, hagyományozó tevékenységre (tradálásra) vonatkozik. Nos, ez minden tekintetben kizárt. A Tóra ezt nem engedte meg, ehhez ragaszkodniuk kellett a Biblia szerkesztőinek :  ”Semmit se tegyetek az igéhez, amit én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból!” 5 Mózes 4,2.  Ezt annyira komolyan vették, hogy miután a Nagy Zsinagóga lezárta az Ószövetség könyveit Kr.e.444-ben, az utána keletkezett iratokat már nem tekintették Szentírásnak amit a Kr.u.100-ban tartott jabnei zsinaton ezt meg is erősített. Az ószövetségi apokríf iratok elutasításának további oka az volt, hogy ezek nem zsidó nyelven, hanem görögül íródtak. Tehát ezek a könyvek soha nem tartoztak az ószövetségi kánonba. –Tehát nem volt erre joguk, hogy a Bibliát átírják vagy meghamisítsák.

    Iszlám terjedés. Közös ős . Ábrahám fiai, Izmáel és Izsák.

Isten szereti az arabokat. Már ősapjukat, Izmáelt megmentette a haláltól és nagy néppé tette 1 Móz.21, 17-21. Később utódai között nagy ébredésre adott lehetőséget az arab tábla déli részén a Márib birodalmában, ahova Sába királyasszony elvitte Isten Bölcsességének, Jézusnak hírét 1Kir 10,1-10, különösen a 4 vers, v.ö. Példabeszédek.8.fejezetét.-A pünkösdi egyházalakuláskor jelen voltak arabok is és magukkal vitték az evangéliumot és gyülekezeteket alapítottak Apcsel 2,11.  Még 600 év múlva is ismert volta az evangélium az arabok között. Mohamedet és feleségét Kadidját keresztyén pap eskette.  Az iszlám önálló útja akkor kezdődött, amikor egy keresztyén teológus azt tanácsolata Mohamednek, hogy fogadja el a látomásban megjelent angyal üzeneteit, mert ez Istentől származik……….

    Varázslás, okkult dolgok III Móz.19.21 V Móz 18 9-14 Ézs. 8 19.

S materializmus halála után sokan a láthatatlan dolgok felé fordulnak ami kettős. Önmagukba fordulás: a misztika, melynek alapjelentése elmerülés, ebben az esetben elmerülés önmagunkban, a lelkünk rejtelmeiben, a tudattalan mélységeiben, a kollektív tudattalan bugyraiban, az emberiség kollektív szellemi nagy örökségében arche-világában, ahol   kalandos utakat lehet tenni. A láthatatlan kapuk más irányban is felnyílnak: az emberen kívül levő szellemvilág területén, ahol történések figyelhetők meg (szellemtörténet amiben egyesek olvasni vélnek -Rudolf Steiner az antropozófia megalapítója), ahonnan vezérszellemek (guidespirits) lépnek fel segítőül (így a thanatológia mozgalom , a klinikai halál állapotából visszatértek) nagyjainak Raynold Moody és Elisabeth Kübler Ross szellemi tanácsadói- el egészen a spiritizmus sokféle formáin keresztül a legprimitívebb babonákig. Isten ezt sok szempontból tiltja és a legkeményebb következményeket helyezi kilátásban. Mindezt lelki, testi egészségünk és örök üdvösségünk érdekében teszi.

 

 

    Bővebben: www.presbiterkepzes.hu/okkultizmus

 

     A kegyelmes ISTEN módszere.

     De hogyan jöhet be a kegyelem egy ilyen összetört, megfertőzött életbe, családba? Mi Isten módszere?  Egy lehetséges utat elétek tárunk.

    Hát egyszer váratlanul átölelte Isten, felvidította felebarátunkat. A fiú unokája magyar könyvében talált két istenes verset, egyet Adytól, egyet József Attilától.

   És ezek tetszettek az unokájának is. Visszaemlékezett, hogy József Attilát proletárköltőnek tanították. Hogy Istent kereső költő volt, azt eddig nem tudta.

     Évzáróra is elkísérte unokáit és megragadták az Örömóda hangjai, meg a Himnusz, amit az egész iskola énekelt. Mert kiderült, hogy az Igazgató énektanár és templomba is jár. Megtanította az iskolával énekelni a Himnuszt, a Szózatot, meg a Kórussal az Örömódát, aminek gyönyörű dallamait az öreg , süket Beethoven írta. Így szakítottak a hagyománnyal, hogy ezeket, magnóról énekelik. Itt ráérzett valahogy az időtlen értékekre, szépségekre aminek ihletője kell, hogy legyen. Elgondolkozott azon is kirándulásai során, hogy egy faluban, városban ma is a legmívesebb épületek a templomok és még mai is vannak olyan emberek, csoportok, akik templomot építenek, azokat működtetik. Ott jól érzik magukat, összejárnak, ha baj van, segítik egymást és valahogy nem annyira anyagiasak.     

     Az is nagy hatással volt rá, hogy az unokája egy kis kék Bibliát hozott magával az iskolából, amit elmondása szerint valami Gedeon Társaság osztott minden gyereknek, aki kért. El is határozta, hogy utána néz, ki is volt az a Gedeon? Így találkozott a boltban a tiszteletessel, aki megszólította. És neki is volt kérdése: ki volt az a Gedeon tiszteletes úr?

     Így jutott el a felebarátunk templomba, aki eddig nem járt. Bevallja nyomorúságait Istennek és a testvéreknek is, akikkel barátságot köt a templomban. És megéli, hogy ISTEN felemeli őt. És rájön, hogy a halál ilyenkor nem is olyan borzalmas, mert ISTEN a bal kezéből áttesz az Ő jobb kezébe.

    És ha jót akarunk a következő generációnak, nem általános emberi értékeket tanítunk gyermekeinkkel, ami egy széles vallási piacot nyit meg: a reinkarnációt, a horoszkópot, tetkót, a jóslást, a magyar vallást. Ezek az ISTEN előtt az utálatosak, a bálványok világa, az ördög világa. Amiből az előbb taglalt istentelen élet és a reménytelen halál lesz.

„Ne legyenek köztetek…varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt, aki ilyet cselekszik.” Ézs.47.13-14.

     A széles vallási piac, a diabolos=szétdobáló= ördög munkaterülete, keskeny út, pedig a Biblia világa, Jézus világa. Azt hiszem a szétdobáló munkáját ma sikeresen végzi hazánkban.

     Például a politika világában az ISTEN szerinti, keskenyúton való tájékozódásra a  Biblia ajánlata: hogy van Gazda, van sáfár, és van cseléd . A Gazda ISTEN, a sáfárok mi vagyunk, a cseléd a pillanatnak él. A sáfártól ami megkívántatik, az a hűség. Aki Istennel jár, ezeken a szűrőkön vizsgálja a politikusok tevékenységét, Hogyan gazdálkodik, sáfárkodik, az ISTENTŐL kapott javakkal. Mennyire állnak meg szavai, döntései a Biblia mérlegén. Bennünket éppígy is megítél ISTEN, milyen sáfárai voltunk gyermekeinknek, akiket egy rövid időre ránkbízott.

      Képzeld el unokádat egy Bibliát ismerő Magyarországon. A szebb Magyarországért is írasd be a fiadat hittanra.

      Így őneki és hittanra járó barátainak természetes lesz, hogy a Nap felületéről jövő forró napsugár, hogyan szelídül meg míg a Földre ér. Hogy milyen precíz „mérnök” volt, aki belőtte a Nap-Föld-Hold távolságot, hogy pont ennyi a gravitáció, hogy milyen jó az apály - dagály frissítő hatása, hogy a káros sugarakat hogy megszűri az atmoszféra. És milyen sokszínű a természet, a tenger világa.  Mindenütt egy hatalmas, teremtett rend van, amíg tönkre nem teszi az ember. Az erdő lakói is attól félnek a legjobban, amikor betoppan az erdőbe az ember.

       Hallgass Jézusra:

      „Ne félj, mert megváltottalak neveden hívtalak, enyém vagy”

       Engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek mert ilyeneké a mennyeknek országa.

        Engedjétek, hogy Jézus formálja át a gyermeki szíveket. Sajnos magunktól nem tudunk jók lenni, nem tudjuk magunkat hajunknál fogva kihúzni egy nehéz élethelyzetből, hitünk szerint ehhez mennyei erő kell.

       Különben az egyházi iskolákban jóval kevesebb a deviancia. És gyönyörködj a gondolatban, hogy fiaink, unokáink amikor dönteni fognak a hittan mellett, szívükben meggyökerezzenek a Biblia igéi, és így egy egyetértőbb, közös jó célokéért küzdő, békésebb Magyarországon élhetnek.

      Legyünk hűségesek és következetesek, gyermekeink hitben való nevelésében. Istenhez való ragaszkodásra, a másik ember szeretetére neveljük őket. (jobb adni, mint kapni)

    És becsüljük meg tanítóikat, hittantanárukat, akik hasonló lelkülettel végzik a rájuk bízottak nevelését. Akik hiszik, hogy hazánk jövője az ISTEN előtt élő nemzetben van. Azt gondolom, hogy a tanácsunk egyértelmű: Szeresd az ISTENT és felebarátodat, mint magadat. Hogy hogyan, ezt a hittanórán megtanulhatja fiad/lányod.

   

   Gödöllő, 2012. november 8.

 

       

                                                               Dr.Judák Endre., Dr Voglné dr Szatmári Ilona, Mester Lajosné

                                                                                              presbiterek