Utolsó módosítás időpontja
  • 2021-09-21 00:38
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 466775
  • Egyedi látogatók: 64973
  • Közzétett oldalak száma: 581
Címlap

Szolgálati útmutató önkéntes diakóniai munkatárs részére

A szolgálat önkéntes alapon történik. A szolgálat tagjai az Úr előtt egyenlők. A cél egy egymást segítő és építő, összetartó közösség kialakítása az Úr Jézus Krisztus dicsőségére, gyülekezetünk közösségében.

A gyülekezeti szeretetszolgálat tagjai rendszeresen imaközösségre gyűlnek össze, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat. Ezen kívül évente legalább egy alkalommal diakóniai csendes napon vesznek részt, ahol a szolgálattal kapcsolatos előadásokat hallgatnak meg.

Az önkéntes szolgálat célja: a gyülekezeti szociális diakónia jelzőrendszer és hálózat felállítása. Az önkéntes, a gyülekezet vezetősége által kiállított fényképes megbízólevéllel rendelkezik.

A szolgálat megkezdésétől kezdődően a segítséget igénybevevő személyről szerzett minden információt titoktartási kötelezettsége mellett bizalmasan kezel. Kivétel: közvetlen életveszély észlelése esetén haladéktalanul értesíti a szolgálat- vagy a gyülekezet vezetőit.

Az önkéntes diakóniai munkatárs rendszeresen beszámol tevékenységéről. A vállalt szolgálat folyamatos ellátása érdekében akadályoztatása esetén a diakóniai szolgálat vezetőjét értesíti.

Az önkéntes minden olyan segítséget megadhat a rászoruló lakhelyén, amit szükségesnek tart, és amivel a rászoruló is egyetért.

Amennyiben az önkéntes bármilyen munka megszervezését szükségesnek tartja a rászoruló személy lakhelyén, jelzi azt a szolgálatot vezető felé. A munka elvégzéséről a szolgálat vezetője a hozzátartozókkal közösen dönt, amennyiben annak anyagi vonzata is van a rászorulóra nézve.

Az önkéntes köteles beszámolni a szolgálat vezetőjének a rászoruló személy életében bekövetkezett változásokról.

A jelen szolgálati útmutató elfogadása biztosítja az egységet az önkéntesek között és alapfeltétele annak, hogy probléma esetén a Presbitérium a szolgáló mellé állhasson.