Utolsó módosítás időpontja
 • 2021-09-21 00:38
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 466803
 • Egyedi látogatók: 64973
 • Közzétett oldalak száma: 581
Címlap

Erdőkertesi Református Gyülekezet

AZ ERDŐKERTESI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÖNKÉNTES DIAKÓNIAI

                     SZOLGÁLATÁNAK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

 

Az Erdőkertesi Református Gyülekezet Jézus Krisztus szeretet parancsának engedelmeskedve önkéntes diakóniai szolgálatot hoz létre.

„ A diakóniai Isten parancsára támadt és általa létrehozott szolgálat. Ha kicsinek látszik is az egyház szolgálatai között, s a világ szemében alacsonyrendű is, mégis fontos és szent, sőt isteni, hisz az Ő Fiában maga is szolgálva, szeretet által építi fel uralmát és uralma éppen szolgáinak szeretetében és engedelmességében jelenik meg a világban.”

CÉLUNK:

 1. Gyülekezetünkhöz tartozó személyek felé szeretetszolgálat nyújtása (Jak.1.27).
 2. A gyülekezetünk közvetlen környezetéhez tartozó személyek felé missziós célzattal diakóniai szolgálat (Mt.5.16).

A DIAKÓNIAI SZOLGÁLAT SZERKEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE:

 1. Gyülekezetünk munkatársi állományának felmérése.

(A cél, hogy a gyülekezet tagjai önként és örömmel vállalják ezt a szolgálatot és ne kényszerből. Fontos megismerni a munkatársak lelki ajándékait és képességeit.)

 1. Gyülekezethez tartozó személyek, diakóniai szempontok alapján történő aktív adatbázisának kialakítása, valamint az eszköztár meghatározása.

(Felmérni a fennálló diakóniai igényt és ezek csoportosítása.)

 1. Rendszeres diakóniai szempontú kommunikációs csatorna létrehozása.

(Abban a közegben ahol élünk nincs a diakóniai szolgálatnak kialakult hagyománya, fontos meghatározni és elmagyarázni a diakóniai szolgálat célját és eszközhasználatát a célcsoport számára.)

 1. A munkatársi bázis folyamatos képzése.

(Elsősorban lelki nevelésük és hitbeli fejlődésük rendszerének megteremtése, lelki ajándékok kikristályosítása.)

 1. A diakóniai struktúra céltudatos és folyamatos beindítása, a csoportok és az egyének iránt.

(Fontos, hogy minden adódó helyzetben felkészülten reagáljunk, mind az egyéni-, mind a csoportos igényekre.)

Mi hát a feladatunk a gyülekezeti diakóniában?

„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” (1Jn.3.18.)

Jézus Krisztus sem szóval, hanem cselekedettel és valóságosan szeretett bennünket. Ebben kell, hogy a követője legyen a gyülekezet minden egyes tagja, kicsi és nagy egyaránt.

„Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt.25.34.b-36)