Címlap

Hazaszeretet

Bűnbánó ima Magyarországért, Nehémiás példáján

Judák Endre

Uram TE megadtad Nehémiásnak a bűnbánat lelkét. Észrevetted, hogy TE szerinted való szomorúság van a lelkében. Meghallgattad keserű, szívből jövő imáját és megadtad neki, hogy szeretett városát JERUZSÁLEMET, ami a TE szent helyed, megépítse romjaiból.

Adtál hozzá társakat, akik segítették. Még az őt fogságba hurcoló király szívét is meglágyítottad, hogy elengedje őt és támogassa Jeruzsálem helyrehozatalát. Az építést ellenzőket félreállítottad az útból és Nehémiás véghezvihette a TE gondolatodat. Áldott legyen ezért a TE neved. Azt is köszönjük, hogy helyreállíthatta Nehémiás az igaz Isten tiszteletét a templomban és ott csak a TE dolgaidnak adtak helyet.
Most arra kérünk segíts, hogy magyar hazánkban mi is megtehessük először személyes, majd közösségi bűnvallásunkat. Adj Előtted kedves bűnbánatot és bölcs gondolatokat vezetőinknek és népünknek, hogy Neked tetsző módon felépüljön ez a kis ország.

Drága Mennyei Atyánk!

Már régóta nem teljesítjük a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsodat, inkább az egykére törekszünk, csak a vagyon gyarapításán jár az eszünk, emiatt egyre kevesebben vagyunk ebben az országban. Pedig TE azt mondod igédben, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom, és nincs félelme annak a népnek, akinek TE fiakat adtál.
A trianoni tragédia után népünk nem Hozzád kiáltott, hanem TŐLED idegen eszméket fogadott be.
Bálványimádó nép lettünk, arra tanítottuk gyermekeinket, hogy „nincs ISTEN”, majd az ember egyedül megold mindent. Önbálványozás bűnébe estünk, új bálványt kerestünk, Téged pedig a mammon bálványára cseréltünk. További fertelmességünkben okkult TV csatornákat tartunk fenn. A TV már-már a templomunk lett. Horoszkópokban, okkult dolgokban hiszünk. Halottakat idézünk, primitív médiákat tartunk fenn, ahol a közönséges beszéddel, tiszteletlenséggel, trágár tréfákkal szórakoztatják népünket.
Istentelenségünkben szociális érzékenységünket elvesztettük. Sokan éheznek, aluljárókban alszanak nálunk, és mi ezt orcátlanul természetesnek tartjuk. Pedig a testvérünk fekszik ott a hideg kövön.
Ha van egy forintunk, kölcsön vesszük hozzá a többszörösét, és „az egyszer élünkben” hiszünk. Nem ismerjük, ezért nem is hisszük a TE igédet.

Gyermekinket nem oktatjuk hittanra, nem tanulja minden gyerek a TÍZ PARANCSOLATOT, és nem ismeri a Biblia szívét a János evangéliuma 3. részének 16.-versét. Hiányoznak akik, Téged dicsőítő énekekre és versekre tanították a magyar gyerekeket. Bocsáss meg URAM és segíts, hogy tegyünk ez ellen. Segíts, hogy a családokban naponta elővegyük a Bibliát és vegyük komolyan a Te IGÉDET a házasság tekintetében is, mert legtöbbször házasságon kívül, vagy csonka családokban, jó példák nélkül nőnek fel gyermekeink. Add URAM, hogy ez ne így legyen.

URAM hisszük és valljuk, hogy TE az élet ISTENE vagy, és mi mégis megöljük megfogant gyermekeinket. Ezt országunk vezetői is természetesnek veszik. Az orvos, aki ma segít egy gyermek világra jöttében, másik napon megöl egy gyermeket. Mélységes szomorúsággal eléd visszük ezt a förtelmes bűnt, lerakjuk a kereszt tövébe, és hisszük, hogy a TE drága FIAD vére elégséges ahhoz, hogy még ezt is megbocsássad nékünk, és új életet kezdhessünk. Kérünk, adj erőt minél több orvosnak, hogy megtagadja az abortuszt.
Bocsásd meg URAM azoknak a képviselőknek bűnét, akik homoszexuális házasságokat javasolnak, mert vakok, amikor az AIDS nyomorúságát és annak okait nem látják, sőt még arra is buzdítanak fiatal lányokat, hogy tegyék meddővé magukat, és szertelenül folytassanak szexuális életet, s közben nem veszik észre, hogy a TE büntetésed, amikor bezártál sok anyaméhet, és ha akarnak sincs gyermekáldás. Kérünk azokért, akik segítségül hívnak, és gyermeket szeretnének, vedd le róluk haragod, és add meg az ő szívük kérését!
Kérünk, hogy adj szívünkbe hazaszeretetet, lássuk azokat az ajándékokat, amelyeket TE adtál a magyar népnek. A gazdagon termő Kárpát medencét, a Dunát és a Tiszát. Ezt a gyönyörű kis országot is elveszítjük, mert nem születnek gyermekeink. Nem tudjuk, hogy azé egy ország, aki teljesíti a „szaporodjatok, sokasodjatok parancsodat”.

Már az édenkerti bűneset után tettél ígéretet, az asszonynak: a gyermekszüléshez fájdalmakat adtál, de a megszületett élet örömét is, amikor elfeledi a fájdalmat, mert új életet szoríthat magához. De nem a TE ígéreteid kecsegtetőek a nők számára, hanem a karrier, a hatalom. Bocsásd meg ezt URAM nekik és térítsd őket magadhoz.
A férfiúnak pedig a fáradsággal szerzett munkához ígértél áldást. Mintha ezek az igéid nem is volnának. Munka nélkül akarunk meggazdagodni. Nem a te ajándékaidat keressük a magyar földön, hanem idegen eszméket, külföldi, tartósított élelmet vásárolunk. Pedig a TE népednek sem engedted, hogy a mannát eltegye másnapra, mindig adtál friss mannát.

Mi pedig kivettük a munkát a parasztok kezéből, megszűnnek a baromfiudvaraink, zöldséges kertjeink, és sokat termelünk egy helyen vegyszerekkel, amit nagy bevásárló központokba gyűjtünk és odajárunk vasárnaponként a templomok helyett, ezek lettek az áldozó halmaink, ami utálatos előtted. És mi mégis ott érezzük jól magunkat a bálványaink között. Uram, bocsásd meg ezt nekünk!
Sokat, feszülten dolgozunk, ülünk a monitoraink előtt és nem mozgunk naponta. Nem egészséges élelmet fogyasztunk, ezért vagyunk betegek. Bocsásd meg Uram ezeket a bűneinket, segítsd eltörölni ezeket a bálványainkat. Pedig tudnunk kellene, hogy a test a lélek temploma, és arra is vigyáznunk kell.

„Az okos király támogatja a mezőgazdaságot” – mondja a TE igéd, és Te minden nemzetnek hazát adtál, megszabva a nemzetek idejét és lakozásuk határait. De mi ezzel ellentétesen teszünk.
Nem tudjuk értékelni a TE adományaidat, melyeket a magyar földbe elhelyeztél. Nem tudjuk kitermelni a földgázt Makónál, eladjuk az energia-ágazatunkat, élelmiszerágazatunkat, külföldiek palackozzák a vizet nekünk, cselédekké váltunk, sőt félünk az új urainktól, alázatoskodunk, nehogy elvegyék a munkánkat. Hatalmas látszat beruházásokra költjük pénzünket. A józan ésszel ellentétes „azért is megmutatom autópályák, kormányzati negyed építés” és ugyanakkor a meglévő vasútjaink felszámolása történik, ami lehetetlenné teszi a megszokott útjainkat, olcsó szállításainkat. Pedig Te sáfároknak teremtettél minket, a magyar föld sáfárainak. Bocsásd meg hitetlenségünket, adjál hitet, bölcsességet, hogy Téged keressünk!

Nem tanulunk más népektől, hogy itthon költsük el pénzünket, mi termeljük meg egészséges élelmünket, érezzük jól itthon magunkat, kertjeinkben, családjainkban, közösségeinkben, templomainkban.
Arra is kérünk, hogy mutasd meg, mi az értelmes munka a képzetlenebb emberek számára. Itt különösen kérünk cigány testvéreink számára értelmes munkát, hogy ebben a kérdésben is a Te békességed adjon egyetértést.

Csúnya beszéd árasztja el az országot a médiában. Fiatalok, sokszor egyetemisták is káromolnak, és még büszkék is a szókincsükre. Nem tudják, mit beszélnek, nem szólnak rájuk a felnőttek sem. Bocsásd meg ezt is nekünk URUNK.
Biblia éve lesz nálunk jövőre, hálát adunk, hogy egyházaink így határoztak. Hálát adunk azért is, hogy Bibliaolvasó kalauzunk lehet, és naponta tudakolhatjuk a SZENTLÉLEK által a TE akaratodat.
Add meg URAM, hogy tudjunk kiáltani hozzád, imával és böjttel zörgessük a kapudat. Kérünk, hogy ítéletedet fordítsd el tőlünk. Tudjuk, hogy TE támasztasz és döntesz királyokat, államférfiakat. Kérünk adj olyan vezetőket, akiknek istenfélelmük van, és a TE kezedből kérik el az ország sorsát és a mindennapok lépéseit.

Add meg, hogy Krisztus országa lehessünk, ŐT dicsérjük, ŐT magasztaljuk, ŐT imádjuk, ŐT keressük naponta az IGÉBEN és engedelmes szívvel fogadjuk a TE igédet.
Erősíts bennünket a napi imádságban, imaközösségekben, hogy naponta tudjuk akaratodat megismerni, tudjuk a másik embert tisztelni, szeretni, segíteni, mert mindent TŐLED kaptunk. Add meg nekünk ezt URUNK, hogy két magyar ember, ha találkozik építeni tudja egymást, mert mink van, amit nem Tőled kaptunk.

Hálát adunk a maradékért, akik hozzád kiáltanak, akik nem veszik el gyermekeiket, akik megtartják a vasárnapot, és veled együtt megpihennek, ahogy kérted, hozzád imádkoznak, téged dicsőítenek.
Nézz le ránk URUNK a TE trónusodról, és szánd meg a magyar népet, a mi nyomorult életünket. SZENT FIAD érdeméért kérünk, áldj meg bennünket, mert a Te áldásod nélkül minden hiábavalóvá lesz. Ámen.