Címlap

Presbiteri kézikönyv6.1 Általános rész
6.2 Egyházi törvények
6.3 Szolgálatok az egyházközségekben
6.4 Presbiter választások
6.5 Presbiterképzés


BEVEZETÉS


A Magyar Református Presbiteri Szövetség szeretettel köszönti a Presbiteri Kézikönyv használóit. Ezt a kis könyvet azért készítettük, hogy már szolgálatban lévő, valamint a 2012. január 1-jén szolgálatba lépő presbitertársaink minél jobban tudják végezni azt a szolgálatot, amelyre a gyülekezet tagjai útján – hisszük – Isten hívta el őket.


A Presbiteri Kézikönyv azokat az általánosan szükséges tudnivalókat tartalmazza, amelyre minden magyar református presbiternek szüksége van: az eskü szövegét, amelyet presbitertársaink letesznek, a Biblia és a II. Helvét Hitvallás presbiterekre vonatkozó részét, a presbiteri szolgálat bibliai alapjainak ismertetését, hatályos egyházi törvényeink azon részét, amelyeknek ismerete minden presbiter számára szükséges, a lehetséges gyülekezeti szolgálatok jegyzékét továbbá gyakorlati gazdasági és műszaki tudnivalókat, egyházunk szervezeti felépítését. A tudnivalőkat csak általánosságban közöljük, hogy minden presbiternek bizonyos ismeretei legyenek ezekről a területekről is. Természetesen azon presbiterek számára, akik egy-egy szakterülettel alaposabban foglalkoznak (pl. számvizsgáló bizottsági tagok) ezek az ismeretek nem elegendőek. Nekik további ismeretekre is szükségük van. Szövetségünk igyekszik majd ehhez is segítséget nyújtani.


Reméljük, hogy ezzel a kézikönyvvel sok presbitertársunknak segítségére lehettünk annak érdekében, hogy szolgálatát Isten és a gyülekezet előtti felelősséggel végezhesse.
Az itt közöltek egy része (törvények, előírások stb.) időnként változik. Ezek időszerűsítéséről is igyekszünk majd gondoskodni.
Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára ezt a kézikönyvet, hogy ennek nyomán is megélednek a csontok és a Lélek száll minden gyülekezetünkbe, ébredés indul a Magyarországi Református Egyház mind több gyülekezetében és egész nemzetünk körében.


Budapest, 2011. május
A Magyar Református Presbiteri Szövetség