Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369161
  • Egyedi látogatók: 72856
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

41. Isten tisztelete (H 145. ének)

A „tökéletes imádság”-ban Jézus arra tanított, hogy Istent Atyánknak szólítsuk. Ezt csak hitben tehetjük Ez azt jelenti, hogy az Isten iránti tisztelet mellett bíznunk is kell abban, hogy Isten meghallgatja imádságunkat. A Mi Atyánk felépítése azt mutatja, hogy imádságunkat nem azzal kell kezdeni, hogy magunkra gondolunk, hanem gondolatunknak elsősorban Istenre kell irányulnia, Imádságunkat Isten tiszteletével kell kezdenünk. Az első három kérés sorrendben ez: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, legyen meg a te akaratod.

Bibliatanulmány: 1Kir 3,5-13
Isten álomban megjelenik Salamonnak. Salamon kívánhat valamit, amit Isten megad neki. Salamon bölcsességet kér, hogy a népet jól tudja kormányozni. Isten többet ad neki: bölcsességet, gazdagságot és dicsőséget.

1. Említs olyan példákat a Bibliából, amikor Isten álomban jelenik meg!
2. Salamon kicsinek érzi magát a saját szemében. A 7. vers melyik szavaiból tűnik ez ki?
3. Mi mindent kérhetett volna Salamon a 11. vers szerint még?
5. Mondj egy olyan történetet, melyből meglátszik Salamon bölcsessége.
6. Melyik bibliai könyvek tesznek bizonyságot arról, hogy Salamon bölcs volt?

Kérdések

1. Mit jelent szó szerint az, hogy „szent”? Mit kell jelentsen, amikor imádkozunk, ez: Szenteltessék meg a te neved?
2. Adhat-e életünk okot arra, hogy Isten neve szidalmaztassék? Ha igen, hogyan? Többek közt melyik bibliai történetből tűnik ez ki? (1 Sámuel 12,14).
3. Van-e különbség Isten országa és az egyház között? Ha igen, milyen különbség?
4. Hogy jön el az Isten országa? Fokozatosan vagy hirtelen?
5. Közreműködhetünk Isten országa eljövetelében?
6. Engedelmeskedhetünk úgy, mint az angyalok a mennyben? Miért tanította Jézus, hogy ezért imádkozzunk?
7. Ez, hogy „Legyen meg a Te akaratod” , belenyugvást jelent-e? Ha igen, hogyan?

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED: Azaz: add, hogy Téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a Te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igazmondásod Téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédeinket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a Te nevedet miattunk szidalom ne érje, sőt inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.

JÖJJÖN EL ATE ORSZÁGOD: Azaz: igazgass minket igéddel és Szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk Néked; tartsd fenn és növeljed anyaszentegyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmat, mely Ellened feltámad, és minden gonosz tervet, amelyet a Te szent igéd ellen szőnek; míg el nem jön hozzánk a Te országodnak teljessége, amelyben Te lész minden mindenekben.

LEGYEN MEG ATE AKARATOD: Azaz: add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva és a Te egyedül Jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül, és így mindenki oly készségesen és híven betöltse, a maga tisztét és hivatását mint az angyalok a mennyben. (Heidelbergi Káté: 47-49. Úrnapja)

 

Imádság

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!