Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369009
  • Egyedi látogatók: 72847
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

39. Tizedik parancsolat: Ne kívánd a másét! (ÉK 426. ének)

A tizedik parancsolatban Isten nem minden kívánságot tilt meg, hanem csak a bűnös kívánságokat. Ez a parancsolat alkalmat ad, hogy elmélyedjünk az előző parancsolatokban. Az első parancsolat például ezt mondja: ne legyenek idegen isteneid Isten előtt. A tizedik parancsolat pedig: ne is kívánd ezeket a bálványokat. A hetedik parancsolat azt mondja: Ne paráználkodjál. A tizedik parancsolat: valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében (Mt 5,28.), és így tovább. Nincs senki, aki a tizedik parancsolatot meg ne szegné. Kívánságaink és vágyaink bűnösek, és elvonnak Istentől. Ezt legyőzni nem tudjuk úgy, hogy pl. szerzetesként élünk, vagy elzárkózunk a világtól. Akkor is magunkkal visszük ugyanis bűnös szívünket. Vágyainkat jó útra csak a Krisztusban való hit és a Szentlélek megújító munkája vezeti. Ezért szükséges mindig a Szentlélekért imádkozni, hogy vágyainkat Isten parancsaira és ígéreteire irányítsa.

Bibliatanulmány: Jak 1,12-16
Jakab próbáltatásokról és kísértésekről ír. A próbáltatás Istentől jön, hogy kitűnjék hitünk. A kísértés a sátántól vagy saját szívünkből származik, és bűnbe akar bennünket vinni.

1. Mi a „bére” annak Jakab szerint, aki a próbáltatásban kitart? (12. v.) Mire céloz ezzel?
2. Említs néhány próbáltatást!
3. Jakab szerint honnan származnak a kísértések? (14. v.)
4. Milyen szakaszokat lát Jakab lezajlani, ha valaki enged a bűnös kívánságoknak? (14-15. v.) Mondd el ezeket a szakaszokat a bűneset (Éva) történetéből és Dávid Betsabéval való vétkezéséből!
5. Nincs ellentétben a 13. vers a Mi Atyánk hatodik kérdésével: „Ne vígy minket a kísértésbe”? Magyarázd meg válaszodat!

Kérdések

1. Valaki azt írta: A kívánság Évának a Paradicsomba került, Sámsonnak szeme világába, Saulnak királyságába, Dávidnak gyermekébe, Géházinak egészségébe és Akhábnak életébe. Magyarázd ezt meg!
2. Mi a szabály, hogy meg tudjuk különböztetni a jó és rossz kívánságokat?
3. Helyes, ha a keresztyén ember kolostorba vonul? Miért igen vagy miért nem?
4. Milyen dolgokkal helyettesítheted ma a tizedik parancsolatbeli ökröt és szamarat?

Heidelbergi Káté

113. Mit akar Isten a tizedik parancsolatban?
Azt, hogy soha a legkisebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Isten egyetlen parancsolata ellen sem, hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt és gyönyörködjünk minden igazságban.
Róm 7,7

Imádság

Ne kívánd a másét

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg
saját imádságod!

„Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon
kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül;
a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”
(Jak 1,14-15)