Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369071
  • Egyedi látogatók: 72850
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

36. Hetedik parancsolat: Ne paráználkodjál! (ÉK 220. ének)

A hetedik parancsolatban Isten elsősorban a házasságtörést tiltja meg. Isten maga szerezte a házasságot a teremtéskor. Azonkívül a házasság Krisztusnak menyasszonyával, az egyházzal való „házasságának” képe. Ezért kell a házasságot szentnek megtartani.
A házasság lelki és testi egység. Ha a testi (szexualitás) elszakad a lelkitől (a szeretettől, a hűségtől), akkor a házasság elveszti azt a nagy rendeltetését; melyet Isten adott neki, és félresiklik. Csak a kölcsönös szeretet és hűség lehetnek a házasság szilárd alapjai. Ez a kölcsönös szeretet és hűség csak a házasságban érvényesül, nem pedig például az „együttélésben”.
A hetedik parancsolat nemcsak a házasságon belül érvényes, hanem azon kívül is. Isten megtiltja az erkölcstelenség és tisztátalanság minden formáját házasságon belül és kívül. Pál testünket a Szentlélek templomának nevezi. Nem bánhatunk testünkkel úgy, ahogy éppen akarunk, hanem arra hívattunk, hogy Istent, mint Teremtőnket mindenben dicsőítsük.

Bibliatanulmány: 1 Kor 6:12-20
Aki az Úr Jézusban hisz, az hozzá tartozik, a testével is. A test akkor ugyanis a Szentlélek temploma, aki abban akar lakni. Akkor nem lehet szó tisztátalanságról. Akkor testeddel is Istent akarod dicsőíteni.

1. Pál nem akar túlbuzgó lenni. Mi mutatja ezt a 12. versben?
2. Mit jelent: a test az Úrnak rendeltetett? (13. v.)
3. Mit jelent: a mi testünk a Krisztus tagjai? (15. v.) Mi következik ebből a keresztyén emberszámára: Sorolj fel néhányat!
4. Mi a különbség eközött: tested a gonosz lakóhelye, és: a tested a Szentlélek temploma: (19. v.) Sorold fel mind az egyik, mind a másik felfogás következményeit!
5. Mit jelent: áron vétettetek meg? (20. v.) Mi ennek a közvetlen következménye?

Kérdések

1. Sorolj fel jó és rossz házasságokat a Bibliából!
2. Milyen veszedelmet hozott Akháb király „vegyesházassága” Izráel népére (1Kir 16,31-34)?
3. Mit jelent: titkos bűneinket a te orcádnak világa elé vetetted? (Zsolt 90,8)
4. Minek a képe a földi házasság?
5. Miért egy menyegzőn tett először csodát Jézus? (Jn 2.)
6. Hogy gondolkodol a házasság nélküli együttélésről?
7. Mi a jelentősége a templomi esküvőnek? Szabad minden házasságot a templomban kötni? Mi a legjobb előkészület a házasságra? Említs néhányat!
8. Mit jelent az Efézus 5,32-ben: „Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok”?
9. Hol találod azt, hogy a férj a fej, a feleség pedig a szív? Lásd Efézus 5,23-at is!
10. Jobb nem házasnak lenni, mint megházasodni?
11. Tudsz bizonyos okokat felhozni arra, hogy valaki nőtlen vagy hajadon maradjon? Ha igen, miket? Sorolj fel néhányat!

Heidelbergi Káté

108. Mit akar Isten a hetedik parancsolatban?
Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk akár a szent házasságban, akár azon kívül.
3Móz 18,27-28; Jud 23; Zsid 13,4; 1 Kor 7,1-4., 25-27; IThessz 4,3-5

109. Csak házasságtörést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban?
Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne.
Ef 5,3-5; 1 Kor 6,18-20; Mt 5,27-32; Ef 5,18; 1Kor 15,33

Idézetek

  • A családi élet mai nyomorúsága talán nagyobb veszélyt jelent az emberiségre nézve, mint az atombomba fenyegetése. (Billy Graham)
  • A házasság számomra értékesebb, mint egész Franciaország és a Velencei Köztársaság, mert kegyes nőt vettem feleségül, akit Isten adott nekem. (Luther)
  • Az asszony nem Ádám fejéből vétetett, hogy úrnője legyen; nem is a lábából, hogy rabszolganőként szolgálja; hanem oldalából, hogy segítőtársként mellette álljon. (Augustinus)

Imádság

Személyes imádságod előtt gondold végig:
- Milyen hatások értek életében, amelyek ennek a parancsolatnak ellene mondanak,
vagy ezt a parancsolatot relativizálni próbálják?
- Mennyire hagyod kitenni magad ezeknek a hatásoknak?
- Mennyire engedsz ezeknek a hatásoknak?

Tartsd szem előtt imádságodban, hogy:
Van miért bűnbánatot gyakorolni, de még a legszégyenletesebb dolgok, életesemények
súlyát is le lehet Krisztus kezébe tenni, hogy Ő szabadítson fel egy megújult lelkületű életre!

„Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti
testetekben és telketekben, a melyek az Istenéi.”
(1 Kor 6,20)