Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 360163
  • Egyedi látogatók: 55065
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

34. Ötödik parancsolat: a szülők tisztelete (ÉK 432. ének)

Isten a rend Istene. Ezért állította be ebbe a világba a hatalmat. A hatalom birtokosai (mint pl. a szülők, a felsőbbség, a tisztségviselők) hatalmukat Istentől kapják. A hatalom szükséges, hogy a jó rend megmaradjon, és ne legyen zűrzavar. A hatalom sohasem korcsosulhat beteges hatalmaskodássá. De nem is lehet elhanyagolni. A hatalom birtokosait tisztelnünk kell és engedelmeskednünk kell nekik. Jézus példát adott azzal, hogy engedelmeskedett szüleinek és a korabeli hatalom vezetőinek. Nem cél nélkül fűzött Isten ehhez a parancsolathoz egy ígéretet: „hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked”. Amelyik nép a hatalom képviselőinek engedelmeskedik, azt a jövőre nézve megáldja az Úr. Ha a hatalmat aláássák, a nép a saját sírját ássa meg.

Bibliatanulmány: Ef 6,1-9
Pál a gyermekek és szülők, valamint a szolgák és urak viszonyáról ír. Mindegyikhez van
mondanivalója. Mindnyájan felelősséggel tartoznak Istennek.

1. Mit mond Pál a gyermekeknek? (I . v.) Mit jelent: az Úrban?
2. Hogy hangzik az ötödik parancsolathoz fűzött ígéret (3. v.)? Mit jelent az? Mindig így van?
3. Mit mond Pál az apáknak? (4.v.) Vonatkozik ez az anyákra is? Mit jelent a gyermekeket ingerelni?
4. Mondanak-e valamit a mai munkásoknak, beosztottaknak és vezetőknek Pálnak a
szolgákhoz és urakhoz intézett szavai? (5-9. v.)

Kérdések

1. Hogy hangzik az ötödik parancsolat?
2. Nóé melyik fiai tisztelték apjukat? Melyik nézte le? (1 Móz 9,20-27).
3. Milyen hibát követett el Jákob gyermekei nevelésében (1 Móz 3 7,3-4)?
4. Mindig engedelmeskedned kell szüleidnek? (Mt 10,37).
5. Hogy volt áldás Lóis, a nagyanya és Eunike, az anya Timóteus számára? (2Tim 1,5 és 3,15).
6. Kik lázadtak fel Mózes ellen a pusztában (4Móz 16,1-3)?
7. Mit jelent: hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked?
9. Mindig engedelmeskedni kell a felsőségnek? (Dán 3,12 és 18; ApCsel 5,29).

Heidelbergi Káté

104. Mit akar Isten az ötödik parancsolatban?
Azt, hogy szüleimnek és valamennyi elöljárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, és az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel
Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
Ef 5,22. 6,1-4; Kol 3,18. 20-24; Péld 1,8.4,1.15. 20. 20,20; 2Móz 21,17; Róm 13,1-7; Péld
23,22; 1 Móz 9,24-25; 1 Pt 2,18; Ef 6,4.9; Kol 3,19. 21; Mt 22,21

Imádság

A szülők tisztelete

Személyes imádságod előtt gondold végig:
- Milyen felnevelő családi háttér áll mögötted?
- Mit köszönhetsz Istennek a szüleidre gondolva?
- Milyen családi keretek között élsz jelenleg?
- Családtagjaid mit köszönhetnek meg Istennek,
ha rád gondolnak?
- Miért adhatsz hálát Istennek e témakör kapcsán?
- Mit kérnél Istentől e témakör kapcsán?

 

„Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld
a te anyádat, mikor megvénhedik.”
(Péld 23,22)