Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
 • 2022-12-30 15:42
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 369086
 • Egyedi látogatók: 72852
 • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

32. Harmadik parancsolat: Isten neve (KAÉ 781. ének)

Isten a harmadik parancsolatot azért adta, hogy nevét nagyra becsüljük. Ebben a parancsban megtiltja, hogy nevét megszentségtelenítsük. Itt nemcsak a káromkodásra kell gondolnunk, hanem a szükségtelen esküdözésekre is (amikor Isten nevére hivatkozunk) és Isten nevével való visszaélésre is. Isten ezt a visszaélést olyan komolyan veszi, hogy Izráelben azt, aki Isten nevét káromolta, halálra ítélték (3Móz 24,10-23).
A harmadik parancsolat nemcsak arra szólít fel bennünket, hogy ne használjuk feleslegesen Isten nevét, vagy ne éljünk azzal vissza, hanem, hogy megfelelő módon bizonyságot tegyünk nevének szentségéről, és küzdjünk az azzal való visszaélés ellen.

KÁROMLÁS:

 • Isten nevét feleslegesen említeni gúnyolniszidalmazni
 • átkozni
 • mindenhez hozzátenni

ESKÜDÖZÉS:

 • Isten nevét tanúul hívni
 • szükségtelenül esküdni
 • hamisan esküdni

PARANCS:

 • Isten nevét tisztelettel használni
 • róla vallást tenni
 • szavainkkal és cselekedeteinkkel Őt dicsőíteni

Bibliatanulmány: Mt 26,69-75
Míg Jézust Kajafás kihallgatta, Péter háromszor megtagadta őt. Jézus Pétert erre előre figyelmeztette.

1. A szolgálólány kérdésében van valami megvető (69. v.) Mi?
2. Mit mond Péter ezekkel a szavakkal: nem tudom, mit beszélsz? (70. v.)
3. Miből látszik, hogy Péter másodszor még jobban megtagadta Jézust? (72. v.) Az ő szavaiban is van valami megvető. Mi?
4. Miért találhatták gyanúsnak Péter szavait az emberek? (73. v.)
5. Harmadszor tagadta meg Péter Jézust legjobban. Hogyan? (74. v.)
6. Miért ment ki Péter keservesen sírva? (75. v.)
7. Péter tagadásában fokozódás van. így van ez minden bűnnel?
Említs néhány példát!

Kérdések

1. Mit jelent: hiába felvenni?
2. Mi a káromkodás? Miért teszik oly sokszor? Mit tegyünk ha a környezetünkben káromkodnak?
3. Káromolhatjuk Istent tetteinkkel is? Ha igen, hogyan?
4. Mi az eskü jelentősége? Mikor szabad esküt tenni?
5. Mi a különbség eskü és ígéret között?

Heidelbergi Káté

99. Mit akar Isten a harmadik parancsolatban?
Azt, hogy sem átkozódással, sem hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk Isten nevét, se tiszteletlenül ne említsük, sőt ezekben a rettenetes bűnökben még elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt. Isten szent nevét mindig félelemmel és tisztelettel említsük, hogy róla igazán tehessünk vallást, őt segítségül hívhassuk, szóval és cselekedettel magasztalhassuk.
3Móz 24,11-16. 19,12; Mt 5,37; Jak 5,12; Ézs 45,23; Mt 10,32; 1Tim 2,8; Róm 2,24;
1Tim 6,1; Kol 3,16-17

Idézetek

„Spurgeonróí, az ismert angol igehirdetőrőí szól a következő kis történet:
Spurgeon egyszer egy lóval vontatott hajón ült, és hallotta, hogy egy ember Isten nevét hiába felveszi. A káromkodó ember kalapjában meglátta annak nevét: Smith. Könyvébe temetkezve, Spurgeon néhányszor azt mondta: Smith! Mivel Spurgeon nem szólt semmit, amikor az ember ránézett, az megkérdezte: „Miért szólít nevemen, ha nincs rám szüksége?” Spurgeonnak akkor alkalma volt megjegyezni: „Miért használja Isten nevét, ha nincs Istenre szüksége?”

Imádság

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!

 

„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!”
(Zsolt 8,10)