Címlap

Hittan és erkölcstan vagy csak erkölcstan! Melyiket válasszam?

 

     Ez  a határidős döntés vár most az  elsősök és ősszel az ötödikesek szüleire.    

     A keresztyén ember Bibliára alapozott hite szerint a halál után van örök élet vagy örök kárhozat.

      Ahhoz, hogy az örökkévalóságban gyermekeinkkel együtt lehessünk, meg kell ismerni nekem is, gyermekeimnek is  ISTEN fiát, az Úr Jézus Krisztust. Mit adott nekem az Ő halála és feltámadása által?

      Most részesei vagyunk egy minősített időnek, amikor  gyermekeink órarendbe iktatottan, fogékony korban megismerhetik Isten kijelentését, teremtő munkáját, és a bűnös ember iránti mentő szeretetét.  

    . Ha gyermekink ezeket nem ismerik, nem is tudhatják meg, hogyan lehet átvenni ISTENTŐL az örökélet ajándékát?.

      A Biblia szerint így: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki  hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Ján.3.16

      A csak erkölcstan olyan, mint a homokra épített ház, nincs alapja. Csak viselkedésformákat tanít, csak a földi koordinátákban mozog. Én és a másik ember ISTEN nélkül.

 

Remélem, segítettem a döntésében.

 

Tisztelettel:

Dr. Judák Endre, nyug. egyetemi docens

a Magyar Református Presbiteri Szövetség képzési titkára