Címlap

Meghívó

 

 

Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket a következő presbiteri találkozóra, amelyet

a kistarcsai református templomban tartunk 2013. április 21-én 15 órai kezdettel

 

Program:

 

15.00   Köszöntés és áhítat. A tíz okos szűz és a tíz bolond szűz története alapján. Riskó János lp.

15.30  Káté kérdés-felelet olvasása 38. Úrnapja.

15.35  Bibliaiskola – Kispróféták (Náhum, Habakuk, Zofóniás) Tóth-Kása István ny.lp.

16.05  Mikor éltek, miről szóltak? Igehelyek, amelyeket jó megtanulni ezekből a könyvekből.

Olvassátok fel és adjatok egy-egy példányt a gyülekezeteknek (15 példány).

Náhum – Fót-Központi presbitérium képviselői;

Habakuk – Isaszegi presbitérium képviselői;

Zofóniás – Gödöllői presbitérium képviselői (5-5 perc)

16.20  Szeretetvendégség

16.50   A Heidelbergi Káté és a református önazonosság. Cs. Nagy János, budakalászi lp.

17.20  Mit jelent az, hogy református vagyok? Fót-Kisalag és Őrszentmiklós (6-6 percben)

17.40  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

17.55  Bejelentések

18.00  Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával, áldás

 

 

A rövid szolgálatok 5-6 perc időtartamúak, ez egy normál tempóban felolvasott A/4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő túllépése miatt.

Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat: minden alkalommal a presbiter testvérek fele jöjjön el, és ezt a gondnokok osszák be. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van érvényben. A 2013. esztendőben a Dunamelléki Református Egyházkerület kiemelten fogja kezelni a presbiterképzést. Kérjük a lelkipásztor testvéreket, hogy segítsék a felkészülést!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kistarcsa, 2013. április 4.

 

 

                                       Riskó János                                       Nagy Ferenc

                                    Lelkipásztor s.k.                                     Gondnok s.k.

 

                               Sípos Bulcsu Kadosa                               Margit István

                                        Esperes s.k.                             Egyházmegyei gondnok s.k.

 

                                                               Gilicza Pál Gábor

                            A Magyar Református Presbiteri Szövetség területi elnöke s.k.