Címlap

A szőlőtő és a vesszők

 

(János 15.1-10)

 

Jézus most három életbevágóan fontos kapcsolatról szól tanítványainak. Helyes kapcsolatban kell lenniük Jézussal (1-10.v.), egymással (11-17.v.) és a világgal (18-16:4 v.). A tanítványoknak három kötelességet kell szem előtt tartaniuk: őbenne maradni, szeretni egymást, és tanúskodni.

15:1 Én vagyok az igazi szőlőtő (vö. 5.v.). Ez az utolsó a hét “én vagyok” mondás közül (lásd, megjegyzések a 7:35-nél). Izrael volt Isten kiválasztott szőlője, amire gondoskodását és figyelmét fordította (Zsolt 80:7; Ézs 5:1-7; Jer 2:2; 6:9; Ezék 15; 17:5-10;19:10-14; Hós 10:1, 14:8). Nagyon várta a gyümölcsöt, de a szőlő (Izrael) elfajzott, és rothadt gyümölcsöt termett. Ezért Jézus, mint “az igazi szőlőtő” teljesíti azt, amit Isten Izraelen keresztül akart elérni. Az Atya a szőlősgazda, aki gondozza és védelmezi a szőlőt.

15:2 A szőlősgazda (az Atya) gyümölcsöt akar látni. Ez nyolcszor szerepel ebben a részben (2.v. (háromszor), 4.v. (kétszer), 5, 8, 16 v.) Előrehaladás látható: gyümölcs (2.v.), több gyümölcsöt (2.v.), és “sok gyümölcsöt” (5,8 v.). Isten várta a szerető engedelmességet, az igaz élet és az igazságosság gyümölcsét Izraeltől. (Ézs. 5:1-7). Az a szőlővessző, amely nem terem gyümölcsöt, nyilvánvalóan elhalt. Ezért kivágásra kerül, mint Júdás. (Lásd megjegyzések a Jn 15:6-nál). A szőlősgazdák minden évben megmetszik szőlőiket Palesztinában. Levágják a halott ágat, amiben nincs élet, és visszametszik az élő hajtásokat, hogy nagyobb legyen a terméshozamuk.

15:3 A tanítványokat Jézus és tanítása megtisztította Júdás kivételével, aki nem volt tiszta (vö. 13:10-11.)

15:4 A gyümölcsözés a Fiú életének eredménye, mely újratermelődik a tanítványban. A tanítványnak az a dolga, hogy Benne maradjon. A maradjatok (menó) kifejezés kulcsszó János teológiájában, mely 11-szer fordul elő ebben a részben, 40-szer az egész evangéliumban, és 27-szer János leveleiben. Mit jelent az, hogy “maradni”? Először is azt jelenti, hogy elfogadni Jézust, mint Megváltót (vö. 6:54, 56). Másodszor, jelentheti a hit állhatatosságát (8:31 (“megmaradtok az én beszédemben”; Károli); 1Jn 15:9-10). Hit nélkül semmilyen élet nem származik Istentől az emberhez. Isten élete nélkül pedig nem lehet igazi gyümölcsöt teremni: ti sem teremhettek gyümölcsöt, ha nem maradtok énbennem.

15:5-6. A tanítvány állandó Jézusban maradása (aki énbennem marad) - és Jézusnak a hívőben való lakozása (és én őbenne) - bőséges gyümölcsöt eredményez (vö. 8.v.) De akik nem hisznek, azokra katasztrófa vár. Az élettelen vesszőt levágják (2.v.). Értéktelen, ezért tűzre vetik és elégetik. Mit értett Jézus a szőlővesszők elégetésén? Ezeket a szavait legalább háromféleképpen értelmezték már: (1) Az “elégetett” vesszők olyan keresztyének, akik elvesztették az üdvösségüket. (De ez ellentmond sok igehelynek, pl. 3:16,36; 5:24; 10:28-29; Róm 8:1). (2) Az “elégetett vesszők olyan keresztyének, akik elfogják veszíteni jutalmukat, de nem az üdvösségüket Krisztus ítélő székénél (1Kor 3:15). (De Jézus itt lemetszett - halott - vesszőkről beszél, amit kivetnek és megszárad). (3) Az “elégetett” vesszők olyan emberekre vonatkozik, akik keresztyéneknek vallják magukat, mint Júdás, akinek valójában nincs üdvösségük, és ezért ítélet aláesnek. Az élettelen ághoz hasonlóan a Krisztus nélküli ember lelkileg halott, és ezért az örök tűz lesz a büntetése (vö. Mt 25:46). Júdás Jézussal volt; úgy tűnt, mintha ő is egy “vessző” lenne. De nem volt benne Isten élete, ezért eltávozott, az lett a sorsa, mint az élettelen vesszőnek.

15:7-8 A 6. verssel ellentétben ennek a versnek pozitív hangsúlya van; maradj Jézusban, és sok gyümölcsöt teremsz. A hatékony imádság alapja a Krisztusban és beszédébe vetett hit, mely megmarad a hívőkben. Krisztus beszéde megteremti a feltételt és az irányítást a hívő ember értelmében ahhoz, hogy imádságai igazodjanak az Atya akaratához. Mivel Krisztus imája összhangban áll az Atya akaratával, az eredmény biztos - és megadatik néktek (vö. 1Jn 5:14-15). A beteljesült imádságok dicsőítik az Atyát, mert Jézushoz hasonlóan tanítványai is a Mennyei Atya akaratát teszik (vö. “Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön”. (Mt. 6:10).

15:9-10 A hívőt Jézus szeretetének csodája ösztönzi, ami az Atya szeretetét mintázza minőségében és kiterjedésében. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez a kérés misztikusnak tűnhet, de Jézus nagyon kézzelfoghatóvá teszi. Az Atya parancsainak való engedelmesség ugyanúgy vonatkozik a tanítványra, mint ahogy vonatkozott a Fiúra (14:15, 21, 23; 1Jn 2:3; 3:22, 24; 5:3). Isten minden gyermekének az aktív függőség és a szeretetteljes engedelmesség a helyes útja.

Forrás: A Biblia Ismerete kommentársorozat VI kötet 456.old.

(szeretettel ajánljuk a sorozatot; KIA kiadás)

 

Kérdések:

1.     Szőlősgazda, szőlőtő, szőlővessző, Kiket személyesítenek meg a példázatban?

2.     A szőlősgazda metszi a szőlőt, Te tapasztaltál-e ilyen “metszést” az életedben, megosztanád-e velünk?

3.     A gazda gyümölcsöt vár a vesszőtől, csak a le nem metszett vessző teremhet!

4.     Te hogyan gondolod magadról a tőhöz (KRISZTUSHOZ) tartozol-e, éppen metszés alatt vagy, vagy a “levágott vessző” állapotát érzed és szeretnél termőre fordulni?

5.     Hozol-e termést? A termést magadnak kell-e észrevenni, vagy a másik gyümölcsöző vagy esetleg gyümölcstelen vesszőnek?

6.     Mi a sorsa a levágott szőlővesszőnek, erről mersz-e beszélni?

7.     Mit jelent gyakorlatilag a szőlőtőben (KRISZTUSBAN ) maradni?

8.     Melyek a keresztyén élet legfontosabb gyakorlati kulcsszavai?

 
Imádság

Dicsőítünk Téged, irgalmas Urunk, hogy velünk vagy nemcsak a templom csendjében, de a hétköznapi élet feladataiban is. Látod dolgainkat otthonunkban, az utcákon, a munkahelyünkön, a  szántóföldeken, vagy a szőlőskertekben.

Szólsz hozzánk  Igédben és az élet eseményeiben. Köszönjük, hogy felismerhetünk Téged a természet csodáiban, az élet eseményeiben. Asztalunk eledele és itala is a Te szereteted csodáit hirdetik. Köszönjük, hogy megismerhetjük a szőlőtő és a vesszők titkait és abban a Veled való közösségünk áldott tapasztalatait. Magasztalunk azért, hogy vállalsz minket és árasztod reánk életadó áldásaidat. Töredelmesen valljuk, hogy kiszáradt, haszontalan az életünk Nélküled. Segíts Szentlelked által, hogy Benned maradjunk, Veled éljünk, Tőled kapjuk az erőt a gyümölcstermő életre, Neved dicsőítésére, Ámen.