Címlap

Erkölcstan vagy Hittan

Kedves testvérek!

 

Szolgálatok konferenciákhoz dobozunkba, olyan témákat szeretnénk közölni ppt. formátumban, amelyeket javasolunk területi szervezeteknek konferenciák témájául, gyülekezeti  csendesnapokra, presbiteri bibliaórákra.

Két fontos területet tűztünk ki célul, ami a tartalmi részt illeti:

 

1. Az erkölcstan vagy hittan választás kérdése.

  • 100-ból 80 templomba nem járó testvér megszólítása, komoly ÉLETKÉRDÉSEKEN keresztül. Ilyen most a kötelező erkölcstan vagy az erkölcstant kiváltó hittan választásának kérdése, ami 2013 szeptemberétől gyakorlattá válik. Ehhez meg kell szólítanunk felebarátainkat, akiket ránk bízott ISTEN a környezetünkben. Erről való beszélgetést, erre a beszélgetésre való felkészülést szeretnénk segíteni. 
  • Aki a hittant választja, az életet választja, aki az erkölcstan választja, az úgynevezett általános, ISTENT nélkülöző emberi értékek mentén választ.
  • Jézus megmondta”Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” Tehát Jézus Választása az Örök élet választása, az útról , az igazságról és az életről, ami JJÉZUSHOZ vezet, erről a hittanórán lehet tanulni. Aki nem ezt választja, a poklot választja(legalábbis ezzel a döntéssel), mert harmadik út nincs. Aki az erkölcstant választja, az burkoltan ugyan, de elveti a keresztyén/keresztény értékek , keresztyén élet üdvösségre vezető gyakorlatát, egynek tartja a világvallások között. Így Jézust is egynek a próféták között.
  • Erről kell meggyőzni a 80%-ot, bizonyságot tenni a JÉZUSSAL való élet egyetlen lehetséges üdvözítő útjáról. Ehhez kell felkészülni, ami nem is olyan egyszerű. Ezt a felkészülést szeretnénk támogatni.

 

2. A diakónia kérdése.

            Valljuk be őszintén a gyülekezeteink diakóniája és a személyes irgalmas samaritánusi életünk nincs egészen a rendjén. Ahhoz, hogy a keresztyén/kereszténységet válassza gyermekeinek a 80%, ehhez elengedhetetlen, ha Jézus egy nyomorult emberben meglátogat minket, akkor azt ne utasítsuk vissza. Azért döntő számunkra az irgalmas samáritánus élettörténete és elengedhetetlen, hogy a mi  élettörténetünk is ne legyen a samáritánus története.

Mi volt a samaritánus öt mozdulata:

  • megállt
  • lehajolt
  • bekötözte a sebeket
  • pénzt adott a fogadósnak
  • és csendben elment, mert ISTENÉ a dicsősség
  • Mi is próbáljuk, kérjük ISTEN segítségét, hogy vérünkké válljon ez a magatartás.