Címlap

Pedagógusoknak

A  pedagógusok szívének megnyerése

 

    Mivel lassan a gyermekek egyharmada él csak családban, soha nem látott szükség van Krisztusban hívő pedagógusokra, és odaszánt életű, hitoktató lelkipásztorokra. Nem szabadna kérdésnek lenni, hogy ki tanítja a hittant, és miből fizetik a hittantanárokat? Ebben – remélem – minden hívő magyar presbiter egyetért. Itt a magyar nép megmaradásáról is szó van.   

    Ma az egész oktatást átszövi az evolúció hamis, ördögi volta, a majom ragozása: „majom, majomabb, legmajomabb.” Nevetséges, de ma már sokak által gyakorolt ragozás. Próbálj erről közvélemény kutatást rendezni a környezetedben! Elszomorodsz, mert mindenütt tetten érhető.

 

    Sokan nem gondolnak arra, hogy a diktatúrák mélyén is ez a sátáni döntés húzódik, ha én vagyok a legmajomabb, miért éljen a majom. Mást diktál a természetes kiválasztódás.

    Arra se gondol senki, hogy az 50000 abortusz/év szomorú, gyilkos, már-már tudatalatti döntésében szintén ez van? Ha nem születik meg egy kismajom, mi történik? Majd ha anyagilag, szellemileg, diplomákat szerezve lesz egy szünet, majd akkor vállalunk gyereket. Nem is beszélve a felelőtlen szexuális élet nem kívánt „terhességeiről.”

    Az elmúlt 60 év iskolai tanítása, ideológiája, gyakorlata legföljebb a humanizmus X(én)-Y(te) koordinátájában, a síkban keresendő. AZ(Ő) koordináta nem volt téma. Kizártuk, és még ma is kizárjuk ISTENT iskoláinkból, tananyagainkból. Humanisták voltunk, vagyunk. Ami pedig emberközpontú, az ördögi. És ez az ideológia bediffundált, beleévődött és átjárta pedagógus lelkeket, amitől igen nehezen tudunk szabadulni. Pedig már más lehetne a közszellem. Megcsonkított lélekkel él ma a legtöbb pedagógus. Ezért nem lehet megszólítani, ezért menekül a többség.

     Egyáltalán nem tudatos az ember ISTENKÉPŰSÉGE. Nem tudatos, hogy az embert ISTEN teremtette a Föld porából, és leheletével keltette életre. Nem tudatos, hogy az abortusz gyilkosság. Nem tudatos, hogy ISTEN lehelete adja az életet, és ha azt visszavonja, az a földi halál. Nem téma, hogy ha egy ember meghal vagy egy kutya, mi a különbség? Látható ez a nem egyházi temetések nagy számából!

     Ezért ma első renden kérdés egy település életében a pedagógusok megszólítása és bevonása a gyülekezetek életébe. Ők töltik a legtöbb időt gyermekeinkkel. Ezért kulcskérdés, ha új nemzedéket szeretnénk, ki tanítja őket? Minden gyülekezetnek imádkoznia és cselekednie kellene ezért, és oda kell figyelni az új igazgató választásánál.  A kormányváltás csak lehetőséget adott, nem cselekvési programot. Azt senki nem csinálja meg a hívő nép helyett.

    Ezért a kormánynak és egyházaknak kiáltani kellene: „Te kedves tanító, ne félj, vége a lelki terrornak. Nem fenyeget egzisztenciális válság, ha a szíved szerint tanítasz!”

 

    Milyen jó lenne, ha egy földrajzórán arról beszélhetne a tanár, hogyan került ide ez a bolygó, ahol minden életfeltétel nagyon szűk paraméterek között, mondhatni tervezetten biztosítva van! Hogyan szelídül meg a nap egy nagy energiájú fotonja, míg a Földre ér? Hogy a teremtő Isten Fia 33 évig lakóhelyéül választotta a Földet, ezért a világmindenség központja a mi kicsiny bolygónk. Hogy a történelem ura is ISTEN: lásd a zsidó nép történetét. Hogy van olyan fogalom: ihletettség, vannak olyan versek, zeneművek, festmények, szobrok, amin nem fog az idő. Legtöbbjüknek köze van a Bibliához itt és itt. Persze, ehhez tankönyvek is kellenének és 160 000 pedagógusnak nem ártana elkezdeni vasárnap templomba járni.

    Mikor jön el az idő, amikor a felekezetek püspökei, a kormány, a hívő nép igazán és együtt ISTEN szerint megszomorodik hazánk erkölcsi állapotán és együtt a kereszt tövébe leborul? Mikor közöljük a pedagógusokkal: hogy szabadok vagytok? És mi pedagógusok érezzük át azt a felelősséget, ami a gyermekekkel töltött időből adódik. Ne csak a tananyagért, hanem a ránk bízott kis lelkekért is felelősek vagyunk. Erről a Biblia is tudósít: hogy a tanítókra szigorúbb ítélet vár.

     Kedves Pedagógustársam, ha pedig nem szeretnél ezekről beszélni, akkor még nem tartozol ISTENHEZ. Ha a kormány felszabadít, attól még az ördög rabja lehetsz!

 

     Ebben kellene, hogy a keresztyén népünk egy lélekkel támogassa a kormányunkat, hogy az ember, Isten szerint elképzelt ember lehessen. Legyenek közös értékeink: a Tízparancsolat, Krisztus tanításai (pl. irgalmas samáriai öt mozdulata: megállt, lehajolt, bekötözte a sebeket, pénzt adott a fogadósnak, és csendben tovább ment, mert ISTENÉ a dicsőség). Ennek a természetes útja a hittanoktatás, és a keresztény értékek hangsúlyozása a tankönyvekben, médiában. Ez pedig a keresztyén értelmiség felelőssége.

     ISTEN Lelke segítsen a világos látásban, hogy az értéket és a talmit a Biblia segítségével külön tudjuk választani.