Címlap

Szőlőtőke és karó

Ha egy szőlőst közelebbről megnézünk, rögtön észre¬vesszük, hogy ott nem csak termő tőkék vannak, hanem a karók vagy huzalokkal összekötött betonoszlopok sokasága is. Ezek az oszlopok vagy karók nem teremnek, ezekből soha nem lesz édes szőlőfürt, de ezeknek mégis nélkülözhetetlen feladatuk van: ők tartják a szőlővesszőket, hogy azok teremni tudjanak. A gazda ezekhez a karókhoz vagy huzalokhoz erősíti a vesszőket. Ha nem tenné ezt, akkor a termés a földre omolna, a sárba verné az eső, és a drága szemek idő előtt elrothadnának. Az Anyaszent-egyház termő szőlőtőkéi a gyülekezetek. Az egyházszervezet csak a karó. Szerepe az, hogy a gyülekezeteket tartsa, védje, se¬gítse a jó termés hozatalában. Zsinatpresbiteri egyházunkban ezért vannak a paritás elvén felépülő zsinat által hozott törvé¬nyek. A jó egyházszervezet a presbitériumtól elkezdve az egy¬házkerületi közgyűlésig és a zsinat működéséig nem önmagáért, hanem a gyülekezetekért van. Jaj annak a szőlősnek, ahol a sző¬lőtőkék karókká lesznek, és ahol a karók azt hiszik magukról, hogy ők hozzák a termést. Az az egyházszervezet, amely nem szolgálni, segíteni kívánja a gyülekezeteket, hanem csak felsőbb egyházpolitikával foglalkozik, és szolgálat helyett uralkodni kí¬ván, méltatlan hivatásához és kicserélendő. De kicserélendő az a gyülekezeti vezetés is, amelyik a függetlenkedőt játssza, és nem tartja be a közösen hozott egyházi törvényeket, megrontva ezzel nemcsak a saját életét, hanem az egész egyház belső rendjét is. A gyülekezet élete és adminisztrációja vonatkozásában is ez a helyzet.