Címlap

Fel van írva a nevetek

Végül még egyszer az eskü szövegét juttatom eszetekbe. Ez az eskü Isten színe-előtt hangzik el. Ezentúl tehát úgy szeressé¬tek egymást, hogy egyszer előtte kell majd elszámolnotok arról, hogy miképpen éltetek.
Most elindul az életetekben valami szép. Isten indította el. Vajon meddig fog tartani? Ha Reá figyeltek, és Őt hívjátok se¬gítségül, ha tanácsait megtartjátok, akkor tartani fog egy egész
 
földi életen át, sőt, még tovább is. Mert ez a földi élet az örök élet előszobája. Azok, akik itt igazán szerették egymást, majd ott is találkozni fognak.
Ennek a mindennel megharcoló és mindenen győzedelmes¬kedő szeretetnek Isten a forrása. Ezért úgy éljetek, hogy mindig otthon legyetek Isten szeretetében, és az Ő segítségével egymás szívében és a gyülekezet közösségében is.
A Lukács evangéliumában (10. rész) azt olvassuk, hogy az Úr Jézus kettőnként küldte ki tanítványait „az ő orcája előtt". Ez azt jelenti, hogy azért mentek, hogy az ő szeretetét, békességét vigyék az emberek számára, és neki útkészítő követei legyenek. Kettőnként küldte el őket, mert tudta, hogy nehéz az embernek egyedül lenni, hogy jobb kettőnek együtt. „Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha el¬esik, és nincsen aki őt felemelje" (Préd. 4,10). Így küld el benne¬teket is, ketten együtt, hogy az ő szeretetét, békességét vigyétek ne csak magatok, hanem a gyermekeitek, ismerőseitek, sőt má¬sok számára is. Hogy az ő követei legyetek.
Amikor a hetven tanítvány visszatért az Úr Jézushoz, öröm¬mel újságolták: Uram, még az ördögök is engedtek nekünk a te neved által! Az Úr pedig azt mondta nekik: Annak örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.
A ti nevetek is sok helyre van beírva: a szüléitek szívébe,  egymás szívébe, az anyakönyvbe egymás mellé. De a legdön¬tőbb, a legcsodálatosabb, a legnagyszerűbb az, hogy a mennyben is, Istennél is fel vagytok írva. Fentről is szeretnek benneteket.
Kérjétek Istent, hogy tudjatok úgy élni, hogy a nevetek sem a földön, de ott fent sem, a mennyben, az élet könyvéből soha ki ne töröltessék.