Címlap

Isten családjában

Végül azt szeretném elmondani nektek, kedves ifjú házasok, hogy ezentúl a gyülekezet új családjában számítunk reátok. Ed¬dig lehet, hogy sok mindent a szüléitek rendeztek ezen a téren is. Ezután a ti kötelességetek lesz az egyház anyagi támogatása és lelkiekben való építése is. Isten most ezzel is megbíz benneteket.
 
Remélem, hogy sokat találkozunk majd a templomban is, de a templomon kívül is éljetek úgy, hogy másokat is Istenhez tudja¬tok vezetni. Segítsétek széppé tenni az egyházi életet. Ha valami jó gondolatotok van, mondjátok el, hogy hasznosítani tudjuk. Az egyház olyan, mint egy nagy család: az Isten családja. Érezzétek - most már ketten együtt - jól magatokat benne, mint közös lelki otthonunkban. Ha valami kérésetek, problémátok, bajotok lesz, mindig úgy jöjjetek' lelkipásztorotokhoz, mint haza. Nálunk nincs hivatalos gyónás, de a lelkipásztor azért van, hogy neki mindent el lehessen mondani, és ahol csak tud, segítsen. Jöjjetek akkor is, ha nem értenétek meg valamit a Bibliából, hogy lelki¬pásztorotok tudja azt nektek megmagyarázni, hogy azután ti is tudjatok másokat útba igazítani.
Sokan várunk reátok. Sok öreg és sok fiatal család. És higgyétek el: vár reátok Krisztus, hogy ne csak egymás számára legyetek boldogok, de boldogságotokkal, szép életetekkel máso¬kat is a boldogság felé segíthessetek.
Ha elkerültök más faluba, városba, keressétek fel a reformá¬tus lelkipásztort, és jelentkezzetek nála. Régi lelkipásztorotoknak pedig írjátok meg, hova kerültetek, hogy tudjon ő is írni új lakó¬helyetek lelkipásztorának, így sohasem lesztek az idegenben egyedül. A nagy református család tagjaiként mindenütt testvé¬rek fognak várni, és mindig, mindenütt otthon lesztek.