Címlap

A gyermek

A házasélet áldott gyümölcse a gyermek. Isten a legszen¬tebb, legcsodálatosabb titok, az élet forrásánál használja fel esz¬közül az embert, a házastársak szerelmét és egymáshoz való ra¬gaszkodását. Ma sokat beszélnek a családtervezésről. Valaki erre azt mondta: a gyermeket nem tervezni, hanem kérni kell Istentől. Mert a gyermek ajándék.
Nem tudom, hány gyermeket szeretnétek. Elöljáróban azt szeretném elmondani, hogy sok igazság rejlik abban a közmon¬dásban, hogy „egy gyermek nem gyermek". Az egyke két ve¬szélyt rejteget magában. Először azt, hogy örökké remegnek érte a szülők. Hiszen csak ez az egy van. A második baj ebből szár¬mazik: sokkal jobban elkényeztetik, mintha nem egyedül lenne. Ő a központ. Minden kívánsága teljesül. Ennek először örül, az¬tán megszokja, később kiköveteli. Neki soha nem kell áldozatot hoznia. Nincs kisebb testvér, akire vigyáznia kellene. Nincs na¬gyobb, akire hallgatnia kellene. Nem kell lemondania egyetlen játékáról sem, és természetes számára az, hogy minden játéka, ruhája új. Nem szokja meg, hogy beérje kevesebbel. Ha különö¬sen jó természetet nem örökölt, így hamarosan önzővé és zsar¬nokká válik. Azonban mégsem boldog. Hiányzik életéből a test¬vér, akit sem szülei, sem az új játékok nem tudnak helyettesíteni. Így lelke mélyén árva és elhagyatott marad. Majd pótolni kezdi ezt tizenéves korában az összeverődő bandákhoz, a galerikhez való tartozással.
Mennyivel szebb a gyermekkora annak, akinek jó testvérei vannak. A nagyobbik felelősséget érez, hordoz a kisebb iránt. A kisebb eltanulja a nagyobbtól a betűvetéstől kezdve az élet többi titkát. Vidám játékok, közösen hordozott gyermekgondok során fejlődik ki a közösségi érzés, amely segíti majd belenőni az életbe, és helyesen viszonyulni annak kérdéseihez. Ezért sok¬szor előfordul az, hogy az elkényeztetett egyetlen gyermekkel több lesz a gond, mint másutt a hárommal.
A gyermekáldással kapcsolatban azonban arról is kell be¬szélnünk, hogy ha Isten több gyermekkel akar megajándékozni benneteket, mint ahogy gondoltátok, a magzatot soha ne vétessé¬tek el. Először azért, mert az bűn, gyilkosság. A megfogamzott gyermek már külön élet. Látta volna később a napot, a virágokat, mondta volna: édesapám, édesanyám, de én eltettem láb alól. Éppen annyi, mintha megszülted volna, és azután megfojtottad, vagy élve vízbe dobtad volna. Egyaránt gyilkosság, akár a teste¬den kívül, akár a testeden belül ölöd meg gyermekedet. Képzeld el, hogy a szomszédasszonyod gyermeket vár, s te valami mérget keversz az ételébe, amelytől születendő gyermeke meghal. Nem gyilkosság-e ez? És ha a magad gyermekével teszed ezt, az er¬kölcsileg még nagyobb vétek. Hiszen az édesanyja vagy. Egye¬nesen reád bízta Isten azt az életet.
Ezt a bűnt Isten különösképpen bünteti már itt, ebben a vi¬lágban.
A bűn mellett a másik indok a művi vetélés ellen annak ve¬szélyes volta. A méhkaparásnál — még ha legjobb orvosok vég¬zik is — az esetek nagy százalékában megsértik a méhfalat. Ez a szervezet egyik legérzékenyebb része, begyógyul, de később ki¬újulhat, s az esetek nagy százalékában ebből következik a méh¬rák. Nem is beszélve azokról az esetekről, amikor az asszonyok különböző módszerekkel megfertőzik önmagukat, és azért pusz¬tulnak bele ebbe a fertőzésbe, mert meg akarták — talán csak ké¬nyelmi szempontból — ölni a születendő gyermeküket.Ezenkívül a terhesség-megszakítás úgy felboríthatja a szer¬vezet működését, hogy a későbbiek során komoly komplikáció¬kat okozhat.

Istenhez kapcsolódó hitünk gyilkosságnak mondja a magzat mesterséges elvételét. Mit tegyél tehát? - Ha Isten annyi gyer¬mekkel ajándékozott meg, hogy úgy érzed, nehéz lenne többet vállalnod, a nők a ciklusuk középső harmadik, negyedik napján, amikor különösképpen termékenyek, tartóztassák meg magukat a házasélettől. A túl sok gyereket így elkerülhetik. De ha már akaratotok ellenére megfogant, az már az Isten akarata. Azt már nem szabad megölni, s nem szabad megölni vele együtt esetleg az édesanyát, sem a szerelmetek tisztaságát, sem a nyugodt lelki¬ismereteteket.
Ezzel kapcsolatban olvassátok el az alábbi pár sort. Orvosi adatok alapján írták le egy olyan magzat képzeletbeli naplóját, akit születése előtt művi abortusszal megöltek.