Címlap

Az ünnep

Az ünnep Istennel és egymással való találkozás. Légköre a béke, az öröm és szeretet. Az ünnep Isten ajándéka, pótolhatat-lan, drága alkalom. Aki az ünnepet nem tartja meg, az elsősor¬ban önmaga ellen vétkezik, saját magát rabolja meg, de megra¬bolja családját is. Igaz, nem mindig tudunk úgy ünnepelni, aho¬gyan szeretnénk. Néha külső dolgok is beleszólnak. Aki azonban akar, az mindig tud ünnepelni az ünnep sajátos lényege szerint.
Most a hit és szeretet ünnepeire gondolok, amelyhez hozzá-tartozik a templom is. Az istentiszteletről tudom igazán hazahoz¬ni a családomba azt a fényt, amelyet csak a Szentlélek tud adni számomra. De van olyan eset is. amikor ez nem sikerül. Munká-ban vagyok, rohanok, a család egyik tagja itt, a másik ott, nincs sem egyházi, sem állami ünnep, egyszerűen csak a társam szüle-tésnapja vagy — csak mi tudjuk ketten — a házassági évfordulónk van. Van-e időnk ilyenkor is ünnepelni? Van! Mert az ünnep lé¬nyege nem feltétlenül a sok vendég, a nagy eszem-iszom. Mi is az ünnep? Istennel és egymással való találkozás. Légköre a béke, az öröm és a szeretet. Vannak ötperces ünnepek is: egy rövid, Is¬tennek hálát adó ima, a társam arcát megsimogató mozdulat, egy
 
pár szál hóvirág vagy egy jó szó többet jelenthet és jelent, mint a hűtlen házasságban egy szép bunda.
Ne engedd elszürkülni az életeteket! Nyisd rá mindig az ün¬nep szép, fényes lélekajtóit. Ez is a szeretet titka, mert ünnepelni igazán csak az tud, akiben van szeretet. (A többiek az ünnepen legfeljebb csak enni és megrészegedni tudnak.)