Címlap

Gyermek evangelizáció

A gyermek evangelizáció általában egyhetes, a gyermekek¬kel intenzíven foglalkozó, a gyermekes szülőket is megmozgató munka. Legtöbb gyülekezetben nagyon jó eredményeket hoz. Jó lélektani tudással és legfőképpen sok szeretettel kell megrendez¬ni úgy, hogy a gyermekek ezalatt bibliai történetek rajzolásával, aranymondásokkal, sok énektanulással, kedvességgel és jókedv-vel közel kerüljenek Krisztushoz. A befejezés szeretetvendég-séggel összekötött kicsi ünnepély legyen, ahol gyermekeink megmutathatják szüleiknek és az egész gyülekezetnek, hogy mit tanultak és miket készítettek a hét folyamán. Jó, ha az evangelizációt egy központi gondolat fogja össze. Vendége lehet az ifjúsági kör egy kedves énekkel vagy pantomimjátékkal. Ifja-ink közül pedig azokat, akiknek arra tehetsége van, fel lehet kér¬ni különböző közreműködésre (pl. zene vagy énektanítás, bibliai történetek elmondása, rajzolás stb.). Ez a munka mindkét felet kölcsönösen építi.