Címlap

A közömbösség

A modern idők legnagyobb tömegbetegsége. Az egyház tes-tében, a lélek rejtett útjain lévő idegek elhalása. Cukorbetegeknél fordul elő, hogy nem érzik a lábukat, mert elhaltak az oda szol-gáló idegek. Azt sem érzik később, ha seb keletkezik a lábon, majd azt sem érzik, ha megszúrják vagy megvágják azt. A beteg lábat nem érdekli a környezet, s ebbe az érdektelenségbe végül is belepusztul, amputálni kell. Ez a lelki cukorbaj egész Európára jellemző. És az érdektelenné, bizonyos vonatkozásban érzéste-lenné vált lelkekkel nagyon nehéz felvenni a kapcsolatot. Elhal¬tak a lélek idegei. Nincs kapcsolópont az Evangélium világa fe¬lé. A beteg azt hiszi, hogy ez azért van, mert az Evangélium az ő számára semmi újat nem tud mondani. Nem veszi észre, hogy mindez azért van, mert a saját lelke már nem tudja érzékelni a természetfelettit. A lelki cukorbaj tragikus állomása ez, amikor a beteg tudatlanságában még lemosolyogja az orvost.
Ezért a gyülekezetépítés egyik legjelentősebb kérdése a gyülekezet elhaló sejtjeivel, a közömbösökkel való kapcsolatfel-vétel.