Címlap

Gyülekezetépítés (Csiha Kálmán)

Csiha Kálmán - Gyülekezetépítés

 

Köszönetnyilvánítás

Szeretettel és tisztelettel köszönti a Magyar Református Presbiteri Szövetség Dr. Csiha Kálmán püspök urat. Hálát adunk ISTENNEK püspök úr gazdagon megáldott életéért. Itt köszönjük meg, hogy a presbiterek kezébe adhatjuk "GYÜLEKEZETÉPÍTÉS" című írását. Meggyőződésünk szerint gyülekezeteink kézikönyvként fogják használni. Az élő, lélegző gyülekezetek mindennapjai elevenednek meg a könyv lapjain. Nagy hangsúlyt helyez a látogatásokra, a látogatások mikéntjére. De hangsúlyos a hívő családi élet, a mindennapok mozzanatai a gyülekezet és a hívő ember életében. A könyv minden része azért íródott, hogy a tradicionális református egyház, hitvalló egyházzá váljék. Ezért adjuk át gyülekezeteinknek, presbitereinknek "PRESBITERI FÜZET" formájában is néhai Dr. Csiha Kálmán GYÜLEKEZETÉPÍTÉS című munkáját, hogy a benne foglaltak minél több gyülekezetben gyakorlat legyen.

Budapest, 2004.02.20.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség

 

 

Tartalomjegyzék

 

Előszó

 

Helyzetfelmérés

Ekléziológiai élettan

A gyülekezetépítés feladata

Helyzetünk felmérése — a gyülekezet diagnózisa

A beszéd megromlása

Az életösztön megromlása — önpusztítás

Bomlasztó erők felszabadulása

A közömbösség

 

Gyülekezet

Ördögkerék — angyalkerék

Hogyan válik az ördögkerékből angyalkerék?

A felderítés

Pasztorációs körök

A gyülekezet mozgatása

Felnőttek konfirmációja

Gyermek evangelizáció

Az ifjúsági munka

Templomi ünnepélyek

Kihelyezett bibliaórák

A gyülekezeti energiák felszabadítása

A gyülekezet reflexzónája

A konfirmáció

Gyülekezet és lelkipásztor viszonya - A hit terjedési közege

Példamutatás

Internetes kapcsolatfelvétel

A gyülekezet missziói arcéle. Evangelizáló gyülekezet

 

Család

Családnevelés

Holtomiglan-holtáiglan (Jegyesbeszélgetés)

Házassági útravaló

Két malomkő között

Boldognak lenni

Gondozd a lelkedet!

Gyógyító esték

Az ünnep

A gyermek

Egy magzat naplója

Isten családjában

Fel van írva a nevetek

 

Egyház

Szőlőtőke és karó

Egyházfegyelem

Belső feszültségek — kegyesség és tradicionalizmus

Lelkipásztor és politika

Az értelmiség nevelése

Egyház és iskola — lelkipásztor—tanár viszony

Egyház és nemzet

 

Befejezés